Onderwijs

Effectieve en efficiënte leeromgevingen

Onderwijspsychologische onderzoek naar optimale omstandigheden om te leren en presteren.

Effectieve onderwijsprogramma's voor mediawijsheid

Onderwijsprogramma's voor jongeren om autonoom, veilig en verantwoord met media om te gaan.

Intieme relaties, liefde en seksualiteit

Het onderzoeksteam van het Erasmus Love Lab onderzoekt intieme relaties, liefde en seksualiteit.

Kansenongelijkheid in het onderwijs

Dit onderzoek focust zich op kansen(on)gelijkheid in het onderwijs en de bijbehorende mechanismen

Mogelijkheden en gevolgen van digitaal onderwijs

Dit onderzoek kijkt naar de mogelijkheden van digitaal onderwijs en de optimale benutttig hiervan.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen