Steden

Governance in transitie

GOVLAB010 verbindt wetenschappers aan de gemeente Rotterdam voor kennis over complexe vraagstukken.

Slimme steden

Wij onderzoeken de gevolgen van digitalisering en datagebruik en de daarbij komende vraagstukken.

Stad en ongelijkheid

Onderzoek naar o.a. veranderende klassen, criminaliteit, leefbaarheid, segregatie en gentrificatie.

Stedelijke diversiteit

Onder meer vanuit beleid en politiek onderzoeken we hoe steden omgaan met migratie en diversiteit.

Vital cities and citizens

Het doel van ‘Vital Cities and Citizens’ is de kwaliteit van leven in steden te versterken.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen