Sociale, mentale en fysieke gezondheid

Digitale innovaties voor beter welzijn

Wij combineren wetenschap, design en technologie om gedragsverandering en welzijn te stimuleren.

Groep mensen met post-its en whiteboard

Digitale media interventies voor positieve gedragsverandering

Sociale media en kunstmatige intelligentie voor een gezondere, slimmere en gelukkigere jeugd.

Emotionele stoornissen

Deze onderzoeksgroep onderzoekt mentale stoornissen met het doel deze beter te begrijpen.

Emotionele stoornis

Erasmus SYNC Lab

Het Erasmus SYNC lab onderzoekt de dynamische ontwikkeling van het brein van adolescenten.

Forensische en rechtspsychologie

Ons onderzoek vergoot het inzicht in het ontstaan, voorkomen en behandelen van criminaliteit.

Vinger op de mond

Familiesolidariteit

Hoe hebben de economie, cultuur of beleid van een land invloed op afhankelijkheden binnen families?

Gezonde inwoners door gedragswetenschap

Wij combineren kennis over gedrag en gezondheid met vraagstukken uit de praktijk.

Intieme relaties, liefde en seksualiteit

Het onderzoeksteam van het Erasmus Love Lab onderzoekt intieme relaties, liefde en seksualiteit.

Laptop met logo in het Love Lab

Jeugd en Gezin

Wij onderzoeken omgevingsfactoren die bijdragen aan een goede ontwikkeling van kinderen.

Ouders met hun kind aan tafel

Maatschappelijke conflicten en groepsverschillen

Hoe kijken groepen naar omstreden thema's? Waarom is dat zo en hoe drijft dat hun handelen?

header demonstratie

Persoonlijkheidsstoornissen

Onderzoek om de kwaliteit van leven te verbeteren van mensen met persoonlijkheidsstoornissen.

Vrouw op stoel

Verslavingen

Wij onderzoeken welke risico- en weerbaarheidsfactoren tot middelengebruik en verslaving leiden.

Rokende tieners

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen