Organisational Dynamics in the Digital Society

Artificial Intelligence en recruitment

Wat houdt dit onderzoek in? 

In toenemende mate worden digitale tools ingezet door werkgevers en werkzoekenden om elkaar te vinden. Hierbij kan worden gedacht aan AI-ondersteunde online gaming of het gebruik van data-gedreven profielen. Dergelijke technologieën kunnen werkzoekenden toegang tot de arbeidsmarkt bieden, maar brengen ook risico’s voor discriminatie en uitsluiting met zich mee.

Er is weinig bekend over de gevolgen voor de dagelijkse praktijken en ervaringen van werkgevers, HR professionals en werkzoekenden. Doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in de verwachtingen, normen, procedures en rollen die recruitmenttechnologieën introduceren. Hierbij kijken wij naar het ontwerp en de implementatie van deze toepassingen, maar ook bijvoorbeeld naar de ervaringen van werkzoekenden met online gaming.

Onze samenwerkingen

TNO

TU Delft

Hello Mentor

Onderzoeker

  • dr. (Francisca) F Grommé

    Francisca Grommé is an assistant professor in Digitalisation in work and society. She works from a background in science and technology studies (STS), political…
    dr. (Francisca) F Grommé

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen