Organisational Dynamics in the Digital Society

Het meten van materiële en economische welvaart in Caribisch Nederland
Robotic Surgery - Organisational Dynamics in the Digital Society

Wat houdt dit onderzoek in?

Caribisch Nederland heeft te maken gehad met een ingrijpende bestuurlijke veranderingen. Wij onderzoeken in dit project hoe procedures en methoden voor digitale dataverzameling van Nederland naar Caribisch Nederland worden vertaald. Hoe moeten technologieën, methoden en procedures aangepast worden aan lokale omstandigheden, zodat men op een goede manier gegevens kan verzamelen over het welzijn van de bevolking van Caribisch Nederland? Met behulp van etnografisch onderzoek richten we ons op deze vraag.

Doel van dit project is om de alledaagse praktijken, problemen en politiek van digitalisering in postkoloniale en niet-soevereine gebieden zichtbaar te maken.

Dit onderzoeksproject is aangesloten bij het ARITHMUS (How data make a people) onderzoeksproject van Goldsmiths, University of London en Fickle Formulas, University of Amsterdam.

Dit project wordt gefinancierd door de British Academy en Leverhulme Trust.

Onderzoeker

  • dr. (Francisca) F Grommé

    Francisca Grommé is an assistant professor in Digitalisation in work and society. She works from a background in science and technology studies (STS), political…
    dr. (Francisca) F Grommé

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen