Voorwaardelijk toegelaten: Opsturen van vereiste documenten

Lees alsjeblieft je e-mail van toelating zorgvuldig door om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van jouw toelatingsvoorwaarden.

Door de wereldwijde invloed van het coronavirus, hebben we besloten om tijdelijk het opsturen van de vereiste documenten aan te passen (het opsturen van de hard copies van gewaarmerkte kopieën van je documenten om je aanmelding te voltooien en ons in staat te stellen om je toe te laten voor inschrijving).

Wanneer je afstudeert voor de start van het academisch jaar 2020-2021:

  • Stuur dan alsjeblieft een scan van je diploma incl. alle pagina’s van het diplomasupplement of een digitaal uittreksel diplomagegevens naar voorlichting@essb.eur.nl, onder vermelding van je naam en studentnummer.
  • Ben je EUR student? Mail dan je studievoortgangsoverzicht (180 EC, voldaan: ja).
  • Wel afgestudeerd maar nog geen diploma en is het bij DUO ook nog niet verwerkt? Vraag dan je hogeschool of universiteit om ons direct een afstudeerverklaring te mailen. Dit kan naar voorlichting@essb.eur.nl, onder vermelding van je naam en studentnummer.

Graag ontvangen we dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in de laatste week van augustus.

Wanneer je niet afstudeert voor de start van het academisch jaar 2020-2021 en gebruik maakt van de versoepelde regeling voor toelating tot een (pre-)master*:

  • Vraag je hogeschool of universiteit om direct aan ons je meest recente cijferlijst te sturen, waarop je voldoet aan de eis van 222 van de 240 EC’s (hbo bachelor) of 162 van de 180 EC’s (wo bachelor).
  • Dit kan dan naar voorlichting@essb.eur.nl, onder vermelding van je naam en studentnummer.

Graag ontvangen we dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk in de laatste week van augustus.

* Als sinds jaar en dag geldt de eis dat de bachelor moet zijn afgerond voordat men aan een masteropleiding kan beginnen. Met toestemming van het ministerie van OC&W wordt deze eis het komend academisch jaar tijdelijk versoepeld om studenten die door deze corona crisis in de bachelor vertraging oplopen, tegemoet te komen.

Voor de EUR geldt dat men toelaatbaar kan zijn voor een masteropleiding indien men tenminste 162 van de 180 ECTS van de bacheloropleiding heeft afgerond en op voorwaarde dat die bacheloropleiding wel succesvol wordt afgerond voor een bepaalde deadline. Als de student daarvoor kiest, kan hij/zij – op eigen risico voor wat betreft roosterconflicten e.d. – het restant van de bacheloropleiding tijdens de masteropleiding afronden. Soortgelijke regelingen gelden ook op andere universiteiten.

Details van de regelingen kunnen verschillen tussen faculteiten en universiteiten. Zo geldt voor de ESSB masteropleidingen onder meer dat men pas met de masterthesis mag beginnen indien de bachelorthesis succesvol is afgerond. Ook kan het masterdiploma pas worden behaald nadat een bachelordiploma is behaald. Exacte details over de toelatingsprocedures en andere regels voor studenten die van deze regeling gebruik willen maken, zullen later bekend worden gemaakt via de website.