Voorwaardelijk toegelaten: Opsturen van vereiste documenten

Lees alsjeblieft je e-mail van toelating zorgvuldig door om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van jouw toelatingsvoorwaarden.

Het opsturen van de hard copies van gewaarmerkte kopieën van je documenten moet zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 15 augustus; hiermee voltooi je je aanmelding en stel je ons in staat om je toe te laten voor inschrijving.

Wat je op moet sturen zijn:

 • Gewaarmerkte* kopie(-ën) van je cijferlijst(-en).
   
 • Gewaarmerkte kopie(-ën)  van je afstudeerverklaring/ diploma(-s)/ certificaat(-en).
   
 • Gewaarmerkte vertaling van je diploma’s behaald in een ander land als het origineel niet in Engels, Nederlands of Duits is.
   
 • Gewaarmerkte vertaling van je cijferlijst behaald in een ander land als het origineel niet in Engels, Nederlands of Duits is.
   

Adres voor het opsturen van documenten

Erasmus Universiteit Rotterdam
MRA, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T15-10
T.a.v.: Masterprogramma
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam 

In plaats van het opsturen van documenten per post kan je ook langs komen op ons kantoor met de originele documenten. Wij kunnen de kopieën dan voor je maken.
 

Bezoekersadres

Erasmus Universiteit Rotterdam
MRA, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences, T15-10
T.a.v.: Masterprogramma
Burgemeester Oudlaan 50
3062 PA Rotterdam 

 

Nog niet afgestudeerd op het moment van aanmelden

 • Als je verwacht je huidige opleiding af te ronden voor eind augustus maar je je diploma/ certificaat nog niet ontvangt rond die tijd (we zijn ervan op de hoogte dat bij sommige universiteiten diploma’s pas na enkele maanden worden uitgegeven na het voldoen van alle academische vereisten), let er dan alsjeblieft op dat wij een brief van je universiteit ontvangen waarin staat dat je bent geslaagd en dat je aan alle vereisten hebt voldaan (180 ECTS voor een bacheloropleiding, 60 ECTS voor een pre-master en specifieke eisen voor andere gevallen) van je opleiding VÓÓR 15 augustus (samen met je gewaarmerkte cijferlijst).
   
 • Voor de studenten van onze eigen faculteit voldoet het om een studentenkopie van studievoortgangsoverzicht te e-mailen die laat zien dat je aan alle academische vereisten van de opleiding hebt voldaan.
   
 • Als je er voor kiest om je documenten in de laatste week van augustus op te sturen dan kunnen wij niet garanderen dat je inschrijving op tijd wordt afgerond – je concurreert dan met duizenden andere laatkomers en er zijn maar een paar werknemers die je gegevens in het systeem handmatig moeten verwerken.

Kortom: stuur je documenten zo snel mogelijk op zodra ze klaar zijn. Nadat alle vereiste documenten zijn opgestuurd en goedgekeurd, ben je definitief toegelaten tot de opleiding. 

* Een gewaarmerkte kopie is een kopie van een document, legitiem of anders, die een stempel en handtekening bevat wat bevestigt dat het document authentiek is: een legitieme kopie. Een document kan alleen gewaarmerkt worden door een hiervoor gemachtigd persoon (een universiteitsmedewerker, een notaris, een beëdigd vertaler, etc. – afhankelijk van het land). Een fotokopie van een origineel of gewaarmerkt document wordt niet beschouwd als een gewaarmerkt document, tenzij het is gesigneerd en bestempeld door een gemachtigd persoon na het maken van de fotokopie.