Carrièremogelijkheden

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid

Na deze masterspecialisatie ben je in staat om actuele stedelijke ontwikkelingen en vraagstukken vanuit diverse perspectieven te analyseren en te beschrijven. Ook kan je meedenken over en kritisch reflecteren op mogelijke beleidsmatige oplossingen voor grootstedelijke problematiek. Als socioloog denk je daarbij ook altijd aan de vraag in wiens belang bepaalde stedelijke ontwikkelingen en beleidsoplossingen zijn: wie ondersteunen dit beleid en wie verzetten zich ertegen?. Deze competenties komen goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering over stedelijke vraagstukken.

Er is vraag naar beleidsgerichte stadssociologen bij gemeenten, provinciale instellingen, ministeries en Europese organisaties die zich met stedelijke problemen en beleid bezig houden. Verder kan je als afgestudeerde werken bij relevante kennisinstituten op dit gebied (SCP, Planbureau voor de Leefomgeving), maar ook bij andere non-profit organisaties, zoals woningcorporaties, politie, onderwijsinstellingen en sociale fondsen.

Het betrekken van verschillende betrokkenen en het analyseren van de verschillende perspectieven die er altijd zijn, heb ik tijdens deze opleiding geleerd en pas ik nu toe in de praktijk.
Mijn werk biedt mij de kans om de tijdens mijn studie opgedane vaardigheden in de praktijk in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan een betere stad.
Na mijn traineeship bij de gemeente Rotterdam ben ik doorgestroomd naar de functie van Beleidsadviseur bij de Directie Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:

  • Beleidsadviseur bij gemeenten of professionele instellingen die in steden werkzaam zijn
  • Onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus of universiteiten;
  • Journalist, voorlichter of medewerker bij media die zich richten op stedelijke of meer algemeen maatschappelijke vraagstukken.  

Behalve in zulke professionele functies, kun je als afgestudeerde van onze masteropleiding ook in onderzoeksfuncties terecht komen, zowel als promovendus op een universiteit als bij meer toegepaste advies- en onderzoeksbureaus. Ook zien we steeds vaker dat afgestudeerden een eigen onderzoek- en adviesbureau beginnen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen