Toelating

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Ines Haddoudi - master student sociologie cover

Voor toelating tot de Nederlandstalige master in Sociologie moet je een relevante universitaire bachelor- of masteropleiding succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master in Sociologie, is afhankelijk van de inhoud van je vooropleiding.   

 Wil je je aanmelden voor een van de Engelstalige specialisaties in Sociologie? Dan gelden er andere toelatingseisen. Zie hiervoor de toelatingseisen genoemd op de Engelstalige pagina.

Direct toelaatbaar

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond, ben je direct toelaatbaar tot de master Sociologie: 

 • Bachelor Sociologie aan de EUR; 
 • Pre-master Sociologie aan de EUR; 
 • Bachelor Sociologie aan een andere universiteit. 

Toelaatbaar na beoordeling van examencommissie

Studenten met een van onderstaande universitaire vooropleidingen, zijn over het algemeen direct toelaatbaar tot de master Sociologie. De aanmelding moet echter nog wel beoordeeld worden door de Toelatingscommissie. Deze zal in elk geval bekijken of er minimaal 7,5 EC in sociaalwetenschappelijke methoden en technieken zijn behaald als onderdeel van de opleiding: 

 • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen; 
 • Bachelor Psychologie; 
 • Bachelor Politicologie; 
 • Bachelor Media- & Cultuurwetenschappen; 
 • Bachelor Bestuurskunde; 
 • Bachelor Communicatiewetenschappen; 
 • Bachelor Science & Technology Studies; 
 • Bachelor Economie; 
 • Bachelor Pedagogiek; 
 • Bachelor Gezondheidswetenschappen, Beleid & Management Gezondheidszorg; 
 • Bachelor Filosofie; 
 • Bachelor Antropologie. 

Indien je een andere bachelor in de sociale wetenschappen hebt behaald (of bijvoorbeeld de bachelor Liberal Arts & Sciences met een major in de sociale wetenschappen), dan bestaat de kans dat je eveneens direct toelaatbaar bent tot de master Sociologie. Dit is mede afhankelijk van je behaalde resultaten voor WO-vakken (minimaal 7,5 EC) in sociaalwetenschappelijke methoden en technieken als onderdeel van je opleiding. Voldoe je aan de minimumeis, dan kun je je aanmelden voor de master en zal de Toelatingscommissie bekijken of je direct toelaatbaar bent tot de masteropleiding.  

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond, moet je eerst de pre-master volgen alvorens je toelaatbaar bent: 

 • HBO-bachelor en/of HBO-master  
 • Andere universitaire bachelor dan bovengenoemde. 

Twijfels over je toelaatbaarheid?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding. 

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen