Na je studie

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Ines Haddoudi - master student sociologie cover

Mogelijkheden na je studie

Na deze masterspecialisatie ben je in staat om actuele stedelijke ontwikkelingen en vraagstukken vanuit diverse perspectieven te analyseren en te beschrijven. Ook kan je meedenken over en kritisch reflecteren op mogelijke beleidsmatige oplossingen voor grootstedelijke problematiek. Als socioloog denk je daarbij ook altijd aan de vraag in wiens belang bepaalde stedelijke ontwikkelingen en beleidsoplossingen zijn: wie ondersteunen dit beleid en wie verzetten zich ertegen?. Deze competenties komen goed van pas bij functies op het gebied van beleidsvorming en advisering over stedelijke vraagstukken.

In de afgelopen jaren hebben we bijgehouden waar onze afgestudeerde studenten nadien zoal terecht komen.  GVB studenten kom je tegen als stedelijke onderzoekers bij universiteiten, hogescholen of andere relevante kennisinstituten zoals het SCP of het Planbureau voor de Leefomgeving. Er is ook vraag naar beleidsgerichte stadssociologen bij gemeenten, provinciale instellingen, ministeries en Europese organisaties die zich met stedelijke problemen en beleid bezig houden. Afgestudeerden gaan ook aan de slag als projectmanager bij de gemeente of als beleidsmedewerker bij woningcorporaties, welzijnsinstellingen of non-profit organisaties. Tot slot gaan onze alumni aan de slag als consultant of medewerker van adviesbureaus of projectontwikkelaars. Een GVB opleiding geeft je dus de vaardigheden en tools die je nodig hebt om zowat elke job met een stedelijke inslag tot een goed einde te brengen.

Onze alumni aan het woord

ESSB Alumni Video - Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid - Redouan Elkhayari

ESSB Alumni Video - Grootstedelijke Vraagstukken & Beleid - Sophie Claessens

Het betrekken van verschillende betrokkenen en het analyseren van de verschillende perspectieven die er altijd zijn, heb ik tijdens deze opleiding geleerd en pas ik nu toe in de praktijk.
Janneke ten Kate - alumnus master sociologie
Mijn werk biedt mij de kans om de tijdens mijn studie opgedane vaardigheden in de praktijk in te zetten om zo een bijdrage te leveren aan een betere stad.
Eschwin Loos - alumnus master Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Na mijn traineeship bij de gemeente Rotterdam ben ik doorgestroomd naar de functie van Beleidsadviseur bij de Directie Sport & Cultuur van de gemeente Rotterdam.

Je kunt bijvoorbeeld aan de slag als:

  • Beleidsadviseur bij gemeenten of professionele instellingen die in steden werkzaam zijn
  • Onderzoeker bij overheidsinstellingen, advies- en onderzoeksbureaus of universiteiten;
  • Journalist, voorlichter of medewerker bij media die zich richten op stedelijke of meer algemeen maatschappelijke vraagstukken. 
GVB graduation 2022-2023

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen