Bekijk het studieprogramma

Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid
Ines Haddoudi - master student sociologie cover

Het studieprogramma in het kort

De MSc is opgebouwd uit vier blokken. De eerste twee vakken gaan over de stad als woonmilieu en de stad als marktplaats. Het derde vak gaat over de stad als politieke arena. Deze drie vakken vullen elkaar inhoudelijk aan en vormen tezamen de kern van het masterprogramma Grootstedelijke vraagstukken en beleid.

Daarnaast is er in blok 2 ruimte voor een keuzevak en volgstudenten in blok 3 het vak ‘Onderzoeksontwerp en Methoden’.In blok 4 sluit je de master af met een masterscriptie. De voertaal bij alle vakken is Nederlands.

Keuzevakken

Behalve de vakken van het masterprogramma is er in blok 2 ruimte voor een keuzevak en volg je in blok 3 het vak ‘Onderzoeksontwerp en Methoden’.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de onderstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Rotterdam from the sky

Curriculum

Blok 1

7.5 ECTS

7.5 ECTS

Blok 2

7.5 ECTS

Zie hieronder.

Blok 3

22.5 ECTS

7.5 ECTS

Blok 4

22.5 ECTS

Keuzevakken

Blok 2

7.5 ECTS

7.5 ECTS

7.5 ECTS

7.5 ECTS

7.5 ECTS

7.5 ECTS

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen