Brein & Cognitie

Teamleider: Prof. dr. Katinka Dijkstra

Missie

Wij richten ons op het begrijpen van hoe mensen denken en handelen en op het inzicht in de mentale representaties en hersenstructuren die onze acties sturen. Dit is de sleutel tot een diepgaand begrip van hoe individuen functioneren binnen de samenleving. Ons team focust op complexe cognitieve processen en past fundamentele kennis toe om actuele maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Denk hierbij aan de opkomst van complottheorieën, het gebrek aan veerkracht in bepaalde bevolkingsgroepen, het vormen van stereotypen en uitdagingen gerelateerd aan het digitale tijdperk. Dit realiseren we door gebruik te maken van gedrags-, computationele en hersenbeeldvormende methoden die verankerd zijn in de principes van Open Science en gedreven zijn door interdisciplinaire en internationale samenwerkingsverbanden.

Onderzoek

We zien onszelf als vernieuwers in het formuleren en onderzoeken van fundamentele vraagstukken rondom cognitieve en hersenprocessen en Open Science. Tegelijkertijd leggen we de focus op het toepassen van onze bevindingen op dringende maatschappelijke vraagstukken zoals misinformatie, stereotypen, veerkracht en complotdenken, allen stevig geworteld in de cognitieve wetenschap. Onze onderzoeksresultaten komen voort uit hoogwaardige onderzoekspraktijken, zoals openheid, nauwkeurigheid, reproduceerbaarheid, replicabiliteit en integriteit. Daarnaast verkennen we nieuwe gebieden binnen het domein van kunstmatige intelligentie en grote taalmodellen, met speciale aandacht voor hun impact op menselijke cognitie.

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

Onze onderwijsdoelen zijn gericht op het aanbieden van toekomstbestendige, aantrekkelijke cursussen met een inhoudelijke balans wat betreft de hersenen en cognitie. We streven naar het ontwikkelen van sterke methodologische vaardigheden die essentieel zijn voor ethisch en transparant onderzoek in de cognitie- en hersenwetenschap. Daarnaast verzorgen cursussen over cognitie, waarin thema’s, zoals perceptie, geheugen, taal en besluitvorming worden belicht vanuit theoretische, gedragsmatige en neurologische perspectieven. In onze cursussen benadrukken we Open Science en verantwoorde onderzoekspraktijken. Ons doel is om het Brain & Cognition curriculum zowel duurzaam als aantrekkelijk te maken, door fundamentele kennis en vaardigheden toe te passen op hedendaagse sociale kwesties en nieuwe technologieën.

Impact

De kracht van ons team ligt in de focus op zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Met een stevige theoretische basis in geheugen, taal, aandacht en perceptie, en onze expertise in hersenonderzoek en simulatiemethoden, gaan we diep in op fundamenteel onderzoek op deze gebieden. Daarnaast pakken we maatschappelijke vraagstukken aan, zoals cognitieve veerkracht, numerieke cognitie, dyscalculie, complotdenken, nepnieuws en misinformatie, stereotypen, ruimtelijke navigatie, tweetaligheid en taalverwerving. Dit sluit naadloos aan bij de strategie van de EUR en ESSB om met ons onderzoek tastbare maatschappelijke impact te realiseren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen