Klinische Psychologie

Teamleider: Prof. dr. Matthias Wieser
Photo of a clinical psychology consult

Missie  

Waarom ontwikkelen sommige mensen ernstige psychische stoornissen en anderen niet? Hoe kunnen behandelingen verfijnd en persoonlijker worden en zo tot betere resultaten leiden? Wat zijn individuele en sociale risicofactoren, maar ook veerkrachtfactoren voor de geestelijke gezondheid? Hoe kunnen we innovatieve (neuro)technologieën (digitale interventies, virtual reality, neuromodulatie) gebruiken om vroege identificatie en preventie- en interventie-inspanningen te verbeteren? 

Ons team streeft ernaar deze vragen te beantwoorden door de onderliggende mechanismen van geestelijke gezondheid en ziekte te onderzoeken. We doen dit door een transdiagnostisch perspectief te hanteren en rigoureuze onderzoeksontwerpen toe te passen in het laboratorium en in het veld. Ons team is speciaal uitgerust met expertise op het gebied van de meest voorkomende psychische stoornissen, namelijk verslaving, angst, depressie en antisociaal gedrag. 

Research

Wij geloven dat wetenschappelijke nauwkeurigheid de kern vormt van impactvol onderzoek in de klinische psychologie. Onze onderzoeksmethoden variëren van fundamentele laboratoriumexperimenten en longitudinale ontwerpen tot observationeel onderzoek in het veld en (digitale) interventiestudies. Onze methoden omvatten psychofysiologische metingen (huidgeleiding, hartslag, schrikreflex), neuroimaging en neurostimulatie (EEG, fMRI, tDCS, TMS, tVNS), gedragsmetingen (oogbewegingen, naderingsvermijding), Virtual Reality, online experimenten, vragenlijsten en kwalitatieve onderzoeksmethoden, ecologische momentary assessments (EMA) en procesgerichte (digitale) interventies (modificatie van aandachtsbias, uitdovingsleren, EMDR, emotieregulatie). Deze methoden gebruiken wij niet alleen in ons laboratorium, maar ook in de praktijk, conform de onderzoeksvisie ‘Van laboratorium naar de samenleving’. 

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

Ons team draagt bij aan de Bachelor Psychologie en coördineert vier verschillende masterprogramma’s die ongeveer 70% van alle masterstudenten Psychologie aan de EUR bestrijken: Forensische en Juridische Psychologie (Internationaal), Gezondheidspsychologie & Digitale Interventies (Internationaal), Klinische Kinder- en Adolescentpsychologie (Nederlands) en Klinische Psychologie (Nederlands en Internationaal) 

We willen onze expertise naar het klaslokaal brengen en de wetenschapsbeoefenaars en wetenschappers van morgen opleiden. Ons team legt een sterke nadruk op onderwijs, met als doel onze studenten uit te rusten met praktische vaardigheden die relevant zijn voor het evoluerende landschap van de klinische psychologie. We bieden uitgebreide cursussen aan die een breed scala aan relevante domeinen bestrijken, waaronder ontwikkelingspsychologie, klinische psychopathologie, forensische en juridische psychologie en innovatieve methoden zoals e-health. Onze onderwijsaanpak bereidt studenten niet alleen voor op de klinische praktijk, maar rust hen ook uit voor rollen buiten de klinische setting. 

Impact

Impact is geworteld in uitstekende wetenschap, daarom benadrukken we eerst de wetenschappelijke nauwkeurigheid. Hoewel ons onderzoek vaak nogal fundamenteel is, is de kennis nuttig voor modellen van geestelijke gezondheid en ziekte en toekomstige (gepersonaliseerde) behandelingen. Onze theorieën, methoden en resultaten worden wereldwijd gebruikt door onderzoekers, behandelaars en beleidsmakers. We ontwikkelen en nemen actief deel aan outreach-activiteiten zoals het betrekken van jongeren (YoungXperts, scholen, Frontiers for YPung Minds), co-creatieve benaderingen in ons onderzoek, impactgedreven onderzoeksinitiatieven zoals het Student Wellbeing Program van de EUR, het Kwalitatief Onderzoek Collectief, de Pilot van de GZ Master (samen RINO en klinische organisaties).

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen