Jeugd en Gezin

Teamleider: Prof. dr. Loes Keijsers
Photo of a Happy family

Missie

Onze missie is om toekomstige generaties de best mogelijke kansen te bieden op persoonlijke groei, levensgeluk en mentale gezondheid. Wij genereren de theoretische kennis, toepassingen en professionele kunde die nodig is om invloedrijke omgevingsfactoren te optimaliseren. Hierin richten we ons op zowel de directe omgeving, zoals de gezinscontext, als op meer structurele omgevingsfactoren, zoals armoede en beschikbaarheid van jeugdzorg. Dit doen we door fundamenteel en actie- en toepassingsgericht onderzoek naar en samen met jonge mensen. Het begrijpen en oplossen van ontwikkelingsproblemen gebeurt door een synergie tussen verschillende disciplines, en met onze beide benen in de maatschappij. 

Onderzoek

Het multi-, inter-, en transdisciplinaire onderzoek dat wij doen, sluit aan bij de unieke positie die de pedagogische wetenschappen heeft binnen de gedragswetenschappen. Ons onderzoek valt inhoudelijk binnen vier kerndomeinen:   

  1. Alledaagse Opvoedvraagstukken 

  2. Veerkracht van Jeugd

  3. Sociale Ongelijkheid, Inclusie en Diversiteit

  4. Jeugdhulp en Jeugdbescherming

Tussen deze domeinen is een continue kruisbestuiving. Om de complexe vraagstukken binnen deze domeinen te beantwoorden, maken wij gebruik van verschillende innovatieve methodes, en werken we actief aan verdere methodologische ontwikkelingen. In het bijzonder excelleren we op participatief onderzoek en co-creatie, intensief longitudinaal (experience sampling) en N=1 onderzoek, en systematische gedragsobservatie. 

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs

Ons team heeft een groot aandeel in het verzorgen van het onderwijs binnen de bachelor (inclusief Academische PABO) en premasters Pedagogische Wetenschappen, en in de masterspecialisaties Orthopedagogiek en Opvoedvraagstukken in een diverse samenleving. Binnen de opleidingen wordt belang gehecht aan het verwerven van academische en beroepsvaardigheden. Ons team is inhoudelijk goed gebalanceerd, en daardoor kunnen we zorgen voor een goede match tussen de expertise van docenten en het onderwijs. Dankzij nauwe links met het werkveld zijn we in staat om ons onderwijs af te stemmen op actuele vraagstukken, en om kennis vanuit de praktijk te combineren met inzichten vanuit onderzoek. 

Impact

Zowel ons onderzoek als ons onderwijs is impact-driven. Om deze impact te leveren, hebben we structurele samenwerkingen met invloedrijke stakeholders in het sociale domein, waaronder de Gemeente Rotterdam en praktijkinstellingen in onderwijs en onderzoek. We leveren en evalueren nieuwe producten en interventies in samenwerking met hen (o.a., eHealth-applicaties, opvoedinterventies en interventies in de prakrijk gericht op professionals), waarbij implementatie door externen wordt geborgd. Hiernaast gebeurt succesvolle wetenschapscommunicatie en disseminatie naar algemeen publiek en belangrijke stakeholders via strategische samenwerkingsverbanden (bv. NRC-opvoedrubriek, Healthy Start-initatief). 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen