Onderwijswetenschappen

Teamleider: Dr. Bjorn de Koning
Kind in de klas

Missie

We streven ernaar om pedagogische, didactische en psychologische processen te begrijpen die bijdragen aan effectief en inclusief leren en lesgeven in alle levensfasen (levenslang leren). Onze focus ligt op individuele leerlingen, groepen leerlingen, de leeromgeving (bijv. fysiek/online, educatieve overgangen), de sociale context (bijv. leraren, leeftijdsgenoten, familie) en hun interacties. Het is ons doel om optimale voorwaarden voor leren en presteren te identificeren die gelijke onderwijskansen creëren en leeropbrengsten maximaliseren voor alle leerlingen. Onze toewijding om zinvolle bijdragen te leveren aan de onderwijspraktijk wordt weerspiegeld in onze sterke (inter)nationale banden met onderwijspartners, toegepaste focus en theoriegedreven inspanningen om praktische kennis te verbeteren.

Onderzoek

Ons interdisciplinaire team van pedagogen en psychologen richt zich op het ontwikkelen van praktische toepassingen en theorieën met betrekking tot effectieve, innovatieve en inclusieve leeromgevingen voor levenslang leren. Onderzoeksthema’s zijn onder meer:

  • technologie-ondersteund leren (bijv. AI),
  • reguleren van cognitieve belasting in online/gecombineerde leeromgevingen,
  • leesontwikkeling,
  • diversiteit en gelijkheid,
  • toegankelijk (hoger) onderwijs,
  • psychosociale, sociaal-emotionele en socioculturele processen in de schoolcontext. 

Met innovatieve en geavanceerde (statistische) methoden zoals sociale netwerkanalyse, eye-tracking, kwalitatieve participatieve methoden en multilevel SEM, identificeren we onderliggende mechanismen (hoe het werkt), leeropbrengsten (wat werkt) en de beïnvloedende factoren (wanneer en voor wie het werkt).

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Onderwijs 

Ons team is vertegenwoordigd in drie onderwijsprogramma's: het Psychologieprogramma (inclusief Master Onderwijspsychologie), het Pedagogiekprogramma (inclusief Master Onderwijswetenschappen, Academische Lerarenopleiding en Pre-Master), en de Educatieve Master in het Primair Onderwijs (EMPO). In alle programma's streven wij ernaar professionals op te leiden met kennis, waarden en kritische en analytische vaardigheden ondersteund door sterke professionele identiteiten. Ons impactvolle onderwijs zorgt ervoor dat studenten goed voorbereid aan hun toekomstige professionele loopbaan beginnen, waardoor ze aanzienlijke bijdragen kunnen leveren aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken in het onderwijs (bijv. AI en gelijkheid in het onderwijs).

Impact

We geven prioriteit aan het creëren van maatschappelijke impact door middel van onderzoek en onderwijs, waarbij we actief de kloof tussen wetenschap en praktijk overbruggen. We hebben sterke banden met partners uit de praktijk (bijv. scholen, uitgevers, ondersteunende diensten), beleid, universiteiten en onderzoeksinstituten in Nederland en daarbuiten. We breiden voortdurend ons wetenschappelijke en maatschappelijke netwerk uit door diverse samenwerkingen, waaronder (maar niet beperkt tot) co-creatie in onderzoeksprojecten, advisering van onderwijsinstellingen en beleidsmakers, het gebruik van innovatieve communicatiemiddelen, educatieve excursies, en het verzorgen van workshops en educatieve programma's voor leraren en schoolmanagers. Deze samenwerkingen, integraal voor zowel onderzoek als onderwijs, stellen ons in staat om echt impact te hebben in het onderwijsveld.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen