Arbeids- en Organisatiepsychologie

Teamleider: Prof. dr. Daantje Derks
Work and organizational psychology photo

Missie

Organisaties kunnen omgevingen creëren waarin werknemers floreren door prioriteit te geven aan hun welzijn, wat kan leiden tot verhoogde productiviteit, creativiteit en duurzaam succes. Ons team streeft naar het realiseren van wezenlijke veranderingen door ons onderzoek te benaderen vanuit de ‘positieve organisatiepsychologie’. Dat is een toegepaste discipline die zich toelegt op het realiseren van gezonde werkplekken en het bevorderen van het welzijn van individuen en teams in organisaties. Vanuit deze positieve benadering, doen we onderzoek naar en geven we advies over belangrijke interne organisatievraagstukken, zoals leiderschap, teamprocessen, bevlogenheid, werk-privé balans, selectie en beoordeling, prestatiemanagement en het welzijn van medewerkers. Daarbij streven wij ernaar kwalitatief hoogwaardige bijdragen te leveren aan het werk- en organisatiepsychologieveld over alle drie de pijlers: arbeids-, organisatie- en personeelspsychologie. Vanwege het toegepaste karakter van ons onderzoek benadrukken we ook het belang van onze relaties met partners, het creëren van maatschappelijke impact en het bijbrengen van studenten hoe ze theorieën kunnen toepassen op echte cases in de werkcontext. 

Research

Ons team van arbeids- en organisatiepsychologen richt zich op het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en het bouwen van theorieën (waaronder de invloedrijke Job Demands-Resources theorie en het Barriers Model of Abusive Supervision) die het potentieel en welzijn van alle medewerkers bevorderen en een gezonde en productieve organisatie creëren. Ons onderzoek omvat brede onderwerpen die we onderzoeken in de werkcontext, zoals:   

 • Werkbevlogenheid 
 • Burnout 
 • Werk-privé balans 
 • Leiderschap 
 • Psychologische veiligheid 
 • Selectie en beoordeling van medewerkers 
 • Proactief gedrag (bijvoorbeeld job crafting, intrapreneurship, playful work design) 
 • Teamprocessen 

Ons onderzoek strekt zich uit over het hele organisatiesysteem, van individuele medewerkers, tot teams en hoger management. Met behulp van talrijke innovatieve onderzoeksmethoden neemt ons team een positieve en brede benadering om het welzijn van werknemers te onderzoeken. Bovendien hebben we, door interdisciplinaire samenwerking met experts (bijv. op het gebied van economie, bedrijfskunde, cognitieve en klinische psychologie en pedagogische wetenschappen) zowel binnen onze faculteit en universiteit als nationaal en internationaal, een uitgebreid netwerk opgebouwd dat ons in staat stelt onze wetenschappelijke kennis te blijven bevorderen. In ons onderzoek geven we prioriteit aan de Open Science en FAIR data principes, waardoor onze data waar mogelijk beschikbaar en transparant zijn. Door openheid en toegankelijkheid te omarmen, willen we samenwerking, replicatie en het genereren van nieuwe inzichten stimuleren. 

Klik op een onderzoeksthema om meer te weten te komen over ons onderzoek:

Education

Als team verzorgen wij diverse Arbeids- en Organisatiepsychologie gerelateerde vakken in de (internationale) Psychologie Bacheloropleiding en meerdere Psychologie Masterspecialisaties (Arbeids- en Organisatiepsychologie, Digitalisering, en Digitale Media). Wij streven ernaar onze studenten op te leiden tot kritische denkers en proactieve medewerkers die hun wetenschappelijke kennis zullen gebruiken om het welzijn en de ervaringen van medewerkers op het werk te verbeteren. Daarom is ons onderwijs erop gericht studenten een sterke theoretische basis te bieden en hen in staat te stellen de meest actuele wetenschappelijke kennis toe te passen om haalbare praktische oplossingen voor werk- en organisatorische uitdagingen te ontwikkelen. We integreren onze onderzoeksresultaten in de onderwijsprogramma’s en zorgen ervoor dat studenten profiteren van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Door de kloof tussen onderzoek en onderwijs te verkleinen, stellen we de volgende generatie professionals in staat om positieve veranderingen op de werkvloer te creëren. 

Impact

Het creëren van positieve maatschappelijke impact vormt de kern van de strategie van de Erasmus Universiteit en ESSB. Als team delen wij deze ambitie in zowel ons onderwijs als onderzoek. Aan de ene kant leiden we onze toekomstige beroepsbevolking op (bijvoorbeeld via de DPECS-podcast, lezingen, workshops, kennisclips en trainingen) door hen de tools te bieden om bevlogenheid, effectief leiderschap, duurzame inzetbaarheid en zinvol werk te realiseren in een tijd van technologische veranderingen. Door bijvoorbeeld praktijkcases te betrekken bij ons onderwijs kunnen we studenten bewuster maken van het toepassen van wetenschappelijke kennis in het (werk)veld, de stad Rotterdam en onze samenleving. Aan de andere kant is ons onderzoek afhankelijk van input uit de samenleving. We zijn actief betrokken bij het uitvoeren van toegepast onderzoek (bijv. met robotingenieurs en bedrijfsartsen) waarbij de inbreng van de eindgebruikers aan de ontwerptafel essentieel is, ook bij het samen ontwikkelen van onderzoeksvragen. Ook zijn er binnen ons team meerdere voorbeelden van actieve samenwerking met organisaties, onder meer bij de (co-)financiering van onderzoeksprojecten. Met al deze initiatieven en activiteiten dragen wij als team bij aan het verbinden van de academische wereld en de samenleving.  

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen