Actualiteitencollege: Regionale Samenwerking voor Brede Toegankelijke Zorg voor Iedereen

Datum
donderdag 15 dec 2022, 14:00 - 16:30
Type
Cursus
Gesproken taal
Nederlands
Meld je aan Voeg toe aan agenda

Als onderdeel van het postacademische onderwijs start Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) met een reeks van vier kleinschalige verdiepende bijeenkomsten rondom actuele onderwerpen in de gezondheidszorg. Tijdens elke bijeenkomst geven experts van ESHPM, vanuit een multidisciplinair perspectief, uitleg en duiding bij een actueel beleidsthema. Deelnemers kunnen ervoor kiezen om de gehele reeks van vier colleges te volgen of zich per bijeenkomst aan te melden.

De bijeenkomsten zijn Nederlandstalig en vinden één keer per kwartaal op een donderdag van 14:00 tot 16:30 uur plaats op Campus Woudestein van Erasmus Universiteit in Rotterdam. Iedere bijeenkomst wordt afgesloten met een (netwerk)borrel.

In het tweede Actualiteitencollege op 15 december, zullen dr. Iris Wallenburg, Eline Linthorst MSc en dr. Jitse Schuurmans zich buigen over de beleidscontext van de verschillende beleidsprogramma's die dienen om de arbeidstekorten in de zorg op te lossen.

Arbeidstekorten in de zorg

De zorg kampt met grote arbeidsmarkt tekorten. Dit geldt in het bijzonder voor de medisch-generalistische beroepen zoals de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, en voor verpleegkundige beroepen. Als gevolg hiervan staat de zorg voor kwetsbare cliënten onder druk.

De komende jaren wordt er in verschillende beleidsprogramma's gewerkt aan creatieve oplossingen voor deze problematiek. Er vinden op verschillende niveaus ontwikkelingen plaats: (1) in de financiering van en afstemming tussen de verschillende stelsels; (2) de afstemming van verantwoordelijkheden van stelselpartijen; (3) het opleiden en het behoud van zorgmedewerkers; en (4) het doelmatiger en regionaal organiseren van de medisch-generalistische zorg. Hiermee vindt er een verschuiving van het beleidsparadigma plaats van zorg in een instelling naar samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio. Hoe dit er precies uit gaat zien, en met welke consequenties voor de patiëntenzorg, is nog onbekend.

In dit actualiteitencollege gaan we in op de beleidscontext van deze verschillende programma's en worden verschillende uitdagingen geanalyseerd bij deze programmalijnen. We bouwen daarbij op ons onderzoek naar de verschuiving naar zorg ‘thuis’, de rol van gemeenten in de zorg, en samenwerking in de regio. Het actualiteitencollege wordt gegeven door dr. Iris Wallenburg, Eline Linthorst MSc en dr. Jitse Schuurmans. De vraag die centraal zal staan in dit interactieve college is 'hoe kunnen zorgpraktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gezamenlijk de uitdagingen in de zorg voor kwetsbare cliënt groepen aanpakken en welke taak- en verantwoordelijkheidsdeling hoort daarbij?"

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen