D&I Biannual Best Practice Workshop | Inclusieve leeromgeving bij Erasmus MC

Begindatum

dinsdag 13 apr 2021, 14:00

Einddatum

dinsdag 13 apr 2021, 17:00

Locatie
Online
Gesproken taal
English

Inclusieve leeromgeving bij Erasmus MC

Tijdens de lente editie van de D&I best practice workshop zullen leden van het Erasmus MC D&I team hun ervaringen delen die zij sinds 2019 hebben verzameld. Sindsdien investeert een groep enthousiaste docenten en studenten tijd en inspanningen (via HOKa fondsen) om diversiteit en inclusie (D&I) in het medisch curriculum te krijgen en een veiligere en inclusievere leeromgeving te ondersteunen. Tijdens de workshops kijken we naar:

 1. Studentenleven: Er worden tips gedeeld over hoe studenten zelf (DISCO: Diversiteit Inclusiviteit Studenten COmmissie) verschillende studentenorganisaties kunnen helpen om inclusievere evenementen te organiseren. Ze organiseren ook een introductieprogramma voor eerstejaars medische studenten en faciliteren ontmoetingen tussen studenten en artsen.
 2. Docentprofessionalisering:  Docenten van het Erasmus Medisch Centrum moesten zich meer bewust zijn van D&I-gerelateerde uitdagingen en kansen. Wat hebben ze bedacht om dit doel te bereiken?
 3. D&I-leermaterialen: Erasmus Medisch Centrum creëerde impliciet en expliciet D&I-leermateriaal voor bachelorstudenten. De studenten wordt kennis, vaardigheden en houding aangeleerd. Welke van deze materialen zouden ook inzetbaar zijn bij andere faculteiten?
 4. Heroverweging plechtighedenDe drie academische ceremonies die medische studenten bijwonen, zijn opnieuw ontworpen of aangepast om inclusiever te zijn. Hoe kunnen deze aanpassingen ons inspireren om onze academische cultuur inclusiever te maken?

In de eerste week van maart volgt er een officiële uitnodiging en mogelijkheid tot aanmelden. Deelnemers kunnen kiezen uit een van de drie interactieve workshops (zie hieronder) en krijgen een samenvatting van de discussie van alle workshops tijdens een de dynamische plenaire sessie.

 Progamma 

13:45-14:00

Start sessie op Zoom

14:00-14:05

Algemene introductie: Prof. dr. Semiha Denktas, Chief Diversity officer

14:05-14:15

Warming up/ Ice breaker

14:15-14:20

Introductie tot diversiteit en inclusie bij het Erasmus MC: Prof. dr. Walter van den Broek, Director of Medical Education at the Erasmus MC

14:20-14:30

Overzicht van D&I gerelateerde projecten bij het Erasmus MC en het belang van het inclusief maken van academische plechtigheden: Dr. David Pols Director of The Erasmus MC Diversity and Inclusion Team

14:30-14:40

Pauze

14:40-15:40

Workshops in Breakout rooms

15:40-15:45

Pauze

15:45-16:15

Presentaties van de Breakout sessies en plenary discussie: workshop leaders

16:15-16:30

Samenvatting en laatste opmerkingen: Dr. Kate Kirk, diversity and inclusion project lead for students and education

 

Workshops:

 1. Teacher Professionalization (Alleen in het Nederlands): Sofie van Scheyen. Deze workshop zal op een interactieve wijze de opzet van de Erasmus MC D&I docenten training laten zien en de 4 pijlers waarop deze is opgebouwd.
 2. Intersectionality and D&I education: Dr. Floor Haalboom. Tijdens de workshop gaan we in op de ervaring 2020-2021 met D&I onderwijs aan het Erasmus MC. We kijken naar de toepassing van het begrip intersectionality in het D & I-onderwijs. Intersectionality is een term die wordt gebruikt om uit te drukken hoe verschillende aspecten van identiteit, zoals ‘ras’, klasse, geslacht, seksualiteit, fysieke mogelijkheden en juridische status, op elkaar inwerken om de plaats van een persoon in de sociale ruimte te definiëren. We gebruiken het voorbeeld van verschillende D & I-lessen voor eerstejaars geneeskundestudenten, hun feedback en de voor- en nadelen van deze aanpak. Wat zou er ook werken bij andere faculteiten van de Erasmus Universiteit?
 3. The role of students and student life in inclusive education: DISCO. Tijdens deze workshop hopen we de volgende vraag te beantwoorden: 'Hoe kunnen studenten zich inzetten voor een meer inclusieve studieomgeving en hoe kunnen deze studenten begeleid en gesteund worden door de onderwijsinstelling?' Het werk van DISCO is facultair, maar tijdens deze workshop zullen ze hun praktijken en methoden delen en denken samen met de deelnemers na over hoe ze elders kunnen worden gebruikt.

Speakers

 • Prof. dr. Semiha Denktas: is hoogleraar psychologie, vice decaan en onderzoeksdirecteur aan de Erasmus School of Social & Behavioural Sciences en de Chief Diversity Officer van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Prof. dr. Walter van den Broek: Is een academische professionele psychiater met ervaring in patiëntenzorg, medisch onderwijs, onderzoek en residentieopleiding. Sinds 2011 is hij directeur medisch onderwijs van het Erasmus MC en sinds 2014 directeur van het instituut Medical Education Research Rotterdam (iMERR), de interinstitutionele samenwerking tussen de faculteit geneeskunde en de faculteit sociale wetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij was lid van de vorige stuurgroep programma diversiteit en inclusie.

 • Dr. David Pols: werkt zowel als huisarts in de regio Rotterdam en als universitair docent bij de afdeling huisartsenpraktijken, Erasmus MC. Samen met een team van collega's ontving hij een HOKa-beurs van € 450.000, - om diversiteit en inclusie in het medische curriculum te verwezenlijken. Ook wordt er hiermee gewerkt aan een veiligere en inclusieve leeromgeving. 

 • Dr. Floor Haalboom: is medisch historicus en ontwikkelaar van diversiteits- en inclusie onderwijs voor geneeskundestudenten aan het Erasmus Medisch Centrum (project ‘Diversiteit & Inclusiviteit voor de Erasmusarts’).

 • DISCO (The Diversity and Inclusion Students Commission). De Diversity and Inclusion Students COmmission (DISCO) zet zich in voor een inclusieve studieomgeving aan de faculteit geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Onze faculteit moet een gastvrije plek zijn voor iedereen, ongeacht verschillen. DISCO verzorgt diverse trainingen voor studenten, organiseert projecten om de saamhorigheid te versterken en focust op het Charter - een intentieverklaring waarin alle studentenverenigingen van onze faculteit beloven op zoek te gaan naar samenwerkingsmogelijkheden en hun activiteiten zo inclusief mogelijk te maken. DISCO wordt vertegenwoordigd door Yassine Ben Brahim - voorzitter DISCO en derdejaars geneeskundestudent - en Ewout Lauwers - vice-voorzitter DISCO en tweedejaars geneeskundestudent.

 • Sofie van Scheyen is een externe onderwijsadviseur. Vanaf 2017-2020 was zij in dienst bij het Erasmus MC als trainer en adviseur voor de Universitaire Onderwijskwalificatie (BKO). Ze maakte deel uit van het ontwikkelteam dat de Teacher Professionalisation Inclusive Education in het Erasmus MC heeft opgezet.

 • Dr. Kate Kirk: Leidt het diversiteits- en inclusieproject voor studenten en onderwijs aan de Erasmus Universiteit. Ze is sociaal antropoloog en politicoloog met een achtergrond in migratiestudies. Ze is verantwoordelijk voor het Erasmus University Inclusive Education-beleid en lid van het ontwikkelingsteam van de European University of Post-Industrial Cities (UNIC).

Meld u aan door een e-mail te sturen naar diversity@eur.nl. Vermeld graag uw keuze voor de workshops in de mail.