MicroLab Summerfestival 2023

Datum
maandag 3 jul 2023, 13:00 - donderdag 13 jul 2023, 14:00
Type
Algemeen
Gesproken taal
Engels
Voeg toe aan agenda
Lecturers in front of a screen and tropical leaves

Ben je op zoek naar onderwijsinspiratie om toe te passen binnen je lessen? Of wil je je didactische vaardigheden verder ontwikkelen? Doe dan mee aan het MicroLab Summerfestival 2023 en ga goed voorbereid het nieuwe academische jaar in.

Tijdens het MicroLab Summerfestival word je uitgenodigd om deel te nemen aan MicroLabs en webinars naar keuze over het ontwerpen, geven en toetsen van onderwijs. Een breed aanbod van onderwerpen komt aan bod! Bekijk het programma en meld je aan voor de MicroLab(s) en webinar(s) waaraan je wilt deelnemen.

Als docent wil ik..

Storytelling is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij en geschiedenis. In het onderwijs kan het als tool worden ingezet om studenten te motiveren, te betrekken, hun interesse te wekken en kritisch denken te stimuleren. Het creëert mogelijkheden voor discussie en het heeft een positief effect op de relatie tussen docent en de studenten.

In dit MicroLab zul je een persoonlijk verhaal ontwikkelen dat helpt om je studenten te motiveren en de interesse voor het onderwerp van je vak op te wekken. Met behulp van theatertechnieken zul je leren om dit verhaal op inspirerende wijze over te brengen. Lees meer.

Meer informatie
Datum: dinsdag 4 juli
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: Polak 1-17

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Voel jij je ook uitgedaagd om je leerlingen aan te moedigen via game-based learning? Ben jij in voor een spelletje om te ontdekken hoe je middels game-based learning de motivatie van studenten kunt (terug)winnen? Schrijf je dan in voor dit MicroLab! Op een spelende manier leer je praktische strategieën om game-based learning te gebruiken in jouw vak, en waarom deze strategieën motiverend zijn voor studenten.

Het MicroLab bestaat uit de online escapegame en een aansluitende sessie waarin je de inzichten uit de game uitwerkt en toepast op je eigen onderwijs. De online escapegame is volledig ontwikkeld binnen het leerplatform Canvas. Het is daarom een inspiratiebron om ‘game-based learning’ toe te passen in je eigen onderwijs. Lees meer.

Meer informatie
Datum: vrijdag 7 juli
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: Online

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Wil je educatieve video's maken voor je vak, maar weet je niet waar je moet beginnen? Maak je geen zorgen, wij helpen jou! In dit korte webinar ‘Effective educational videos to boost students’ learning’ maak je kennis met het schrijven van een effectief script, het kiezen van de juiste afbeeldingen om je verhaal te ondersteunen en het integreren van de video in je vak. Dit webinar is een inleiding tot het MicroLab ‘Hoe maak je een educatieve video?’. Dit webinar is ook toegankelijk voor niet-onderwijzend personeel.

Meer informatie
Datum: donderdag 13 juli
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Online

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

In dit MicroLab werk je aan het creëren van een inclusieve leeromgeving waarin studenten, ongeacht hun achtergrond (bijvoorbeeld nationaliteit, etnische achtergrond, geslacht, lichamelijke gezondheid, sociale klasse, vooropleiding), zich betrokken voelen en hun talenten kunnen tonen. Lees meer.

Meer informatie
Datum: dinsdag 4 juli
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: Mandeville (T)11-67

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Meer informatie volgt binnenkort.

Meer informatie
Dit MicroLab is helaas geannuleerd.

Wil je binnen jouw vak studenten laten samenwerken met studenten uit een ander land? Om zodoende een leerervaring te bieden aan en met studenten en docenten uit een andere omgeving/cultuur? Om dit te bewerkstelligen zonder dat studenten op fysieke uitwisseling gaan kan er gebruik worden gemaakt van Virtual Exchange (VE). Via VE werken studenten online samen aan taken en ontwikkelen zo naast vakinhoudelijke kennis ook competenties als samenwerken en interculturele communicatie. Door middel van VE krijgen ALLE studenten de kans op een internationale ervaring en worden zij niet gehinderd door mobiliteitsuitdagingen. Daarnaast, biedt VE studenten een interessant ander perspectief op de inhoud van het vak. Voorbeelden hiervan zijn het verkennen van de gezondheidszorg in beide landen of het ontdekken van perspectieven op gedragsproblemen of psychische stoornissen.

In dit MicroLab werk je aan de integratie van VE in je vak. Dit MicroLab is ontwikkeld in nauwe samenwerking met UNIC, een Europese alliantie van acht universiteiten in postindustriële steden in Europa die zich inzetten voor het stimuleren van mobiliteit en inclusie met het oog op maatschappelijke impact. Lees meer

Meer informatie
Dit MicroLab is helaas geannuleerd.

Onderzoek toont aan dat toetsing een belangrijke invloed heeft op het leerproces van studenten. Er is echter niet een beste vorm van toetsing. Hoe kun je de beste toetsvorm(en) kiezen voor je vak? Het kan helpen om daarvoor een assessment plan te maken om de juiste methode te kiezen. Daarna kun je het gewicht van iedere toetsvorm bepalen voor het uiteindelijk cijfer in je vak. Een assessment plan helpt ook om er zeker van te zijn dat de toetsvormen de leerdoelen dekken.

Met een assessment matrix zorg je ervoor dat de beoogde leerdoelen in je toets gedekt worden. Dit draagt bij aan een valide en betrouwbare toets. Lees meer

Meer informatie
Datum: maandag 3 juli
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Erasmus Education Lab

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Wil je meer weten over hoe je (groeps)opdrachten maakt en hoe je ze beoordeelt? Of ben je geïnteresseerd in de mogelijkheden en uitdagingen van alternatieve beoordelingsvormen, zoals procesbeoordeling, portfoliobeoordeling of competentiebeoordeling? Dan is dit het juiste MicroLab voor jou!

In dit MicroLab leer je hoe je opdrachten en alternatieve beoordelingsvormen kunt construeren voor optimaal nut (betrouwbaarheid, validiteit, onderwijseffect, acceptatie & kostenefficiëntie). We besteden speciale aandacht aan de uitdagingen van groepsopdrachten. Voor beoordelingsmethoden zoals mondelinge examens, presentaties en essays kan het ook een uitdaging zijn om een betrouwbare en transparante beoordelingsrubric te construeren. Daarom zullen we ook aandacht besteden aan de mogelijkheden van rubrics om de kwaliteit van de beoordeling te verbeteren. We bekijken de constructie van een rubric, maar ook hoe je het cijfer- en feedbackproces van verschillende soorten beoordelingen kunt organiseren voor optimale betrouwbaarheid en onderwijskundig effect. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit een online voorbereiding en een workshop. Lees meer

Meer informatie
Datum: donderdag 6 juli
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: Erasmus Education Lab

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

In dit MicroLab leer je meer over hoe je concrete, effectieve en consistente geschreven feedback kan geven op opdrachten. Lees meer

Meer informatie
Dit MicroLab is helaas geannuleerd.

Het samenstellen van examenvragen kan een uitdagende taak zijn. Hoe zorg je ervoor dat je beoordeling zowel betrouwbaar als valide is? In dit MicroLab leer je hoe je de kwaliteitscriteria voor MC & open vragen toepast om een optimaal nut te garanderen (betrouwbaarheid, validiteit, educatief effect, aanvaarding & kostenefficiëntie). We bespreken ook manieren om de betrouwbaarheid van de beoordeling te garanderen en de feedback te optimaliseren. Dit MicroLab heeft een blended format en bestaat uit online voorbereiding en een workshop. Een van de voorbereidingsopdrachten is bijvoorbeeld het bekijken van voorbeeldexamenvragen, die je in de workshop met je medestudenten bespreekt. Na afloop van dit Microlab heb je je eigen examen gemaakt of verbeterd. Lees meer.

Meer informatie
Datum: maandag 10 juli
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Erasmus Education Lab

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

De analyse van toetsresultaten van studenten is een belangrijke stap voordat de cijfers naar de studenten worden gecommuniceerd. In deze analyse kijk je naar de prestatie van studenten op verschillende taken en vragen, en onderzoek je de betrouwbaarheid van de uitkomsten. Dit kan voelen als een vervelende taak, maar in dit MicroLab zal je kennismaken met laagdrempelige mogelijkheden om de resultaten van toetsen of opdrachten te analyseren. Dit zal jou als docent waardevolle informatie opleveren. Niet alleen over de prestatie van de studenten, maar ook over de kwaliteit van het tentamen en de kwaliteit van het gegeven onderwijs. Wat zijn relevante onderdelen voor een toetsanalyse? En hoe kun je hieruit conclusies trekken en een verbeterplan maken? Ontdek het in dit MicroLab! Lees meer.

Meer informatie
Datum: donderdag 13 juli
Tijd: 9:30 - 12:30
Locatie: Erasmus Education Lab

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Wist je dat het volgen van het MicroLab how to supervise students OF het MicroLab how to integrate formative assessment in your course deel uitmaken van het UTQ/BKO traject? Dus ga je volgend studiejaar de UTQ/BKO volgen en wil je vooruit werken? Door nu een van deze MicroLabs te volgen heb je al een deel van je BKO op zak!

Veel medewerkers van de Erasmus Universiteit begeleiden studenten tijdens hun studie. Maar hoe begeleid je je studenten goed? Dit MicroLab zal focussen op verschillende gebieden van studentbegeleiding en coaching vaardigheden, zoals het geven van constructieve feedback, actief luisteren, student motivatie, en praktische modellen om mee te werken tijdens je supervisie traject. Lees meer

Meer informatie
Datum: woensdag 5 juli
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Erasmus Education Lab

Dit MicroLab is vol, aanmelden is niet meer mogelijk.

Formative assessment is een van de meest effectieve strategieën in het sturen van het leerproces van studenten. In dit MicroLab leer je hoe je formative assessment in je vak integreert. We werken aan de hand van drie stappen. Deze stappen zijn: het opstellen van leerdoelen & succescriteria, de juiste passende leeractiviteit ontwerpen die het bewijs van leren verzamelt en in de laatste stap geef je expert feedback en/of laat je de studenten elkaar peer feedback geven. Doordat je bij elke strategie een opdracht maakt, zul je uiteindelijk een basis hebben voor de integratie van formatieve feedback in je vak. Lees meer

Meer informatie
Datum: woensdag 12 juli
Tijd: 13:00 - 16:00
Locatie: Erasmus Education Lab

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Zien jouw slides er ongeveer uit als op het plaatje? Zou je willen dat je slides er zodanig uitzien dat ze je lesgeven op de best mogelijke manier ondersteunen? Volg dan het webinar ‘How to visualize your content’! Tijdens dit webinar leer je waarom het belangrijk is om gebruik te maken van principes van visualisatie en hoe je dat effectief kan doen.

Meer informatie
Datum: woensdag 5 juli
Tijd: 14:00 - 15:00
Locatie: Online

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Als je op zoek bent naar online engagement in Canvas kun je gebruikmaken van FeedbackFruits. FeedbackFruits is een tool waar je materialen (zoals video's en documenten) kunt uploaden en interactieve vragen aan deze materialen kunt toevoegen. De tools zijn eenvoudig in te stellen en bevorderen de engagement door middel van interactieve opdrachten. Met de tools werken je studenten meer samen en leren ze van elkaar door online peer- en docentfeedback.

In dit webinar laten we je kennismaken met drie van de tien beschikbare tools binnen FeedbackFruits. Na dit webinar kun je de FeedbackFruits-tool in Canvas vinden en ook beslissen welke je kiest. Er is geen voorkennis nodig, behalve basiskennis van Canvas.

Meer informatie
Datum: dinsdag 11 juli
Tijd: 13:00 - 14:00
Locatie: Online

Meld je hier aan!
Erasmus MC docenten kunnen zich op dit moment niet aanmelden via het registratieplatform. Stuur in plaats daarvan een e-mail en noem hierin het MicroLab (naam, datum en tijd) waar je aan wilt deelnemen!

Festivalprogramma

Op zoek naar een snel overzicht van deze MicroLabs? Download hieronder het volledige schema!

Download hier
Meer informatie

MicroLab Summerfestival 
Datum: 3 - 13 juli
Meld je hier aan voor de MicroLab(s) waar je aan mee wilt doen!

Georganiseerd door de Community for Learning & Innovation en Risbo.

Gerelateerde content
Wil je meer interactiviteit toevoegen aan je college? Of heb je een vraag over een TeachEUR werkvorm? Doe dan mee aan het TeachEUR Summerfestival!
Gerelateerde links
Meer CLI events

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen