Promotie J.F. (Jesse) Veenis

Promotor

Prof.dr. F. Zijlstra

Co-promotor

Dr. J.J. Brugts

Datum
woensdag 6 jan 2021, 15:30 - 17:00
Type
Promotie
Gesproken taal
Dutch
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

Op woensdag 6 januari 2021 verdedigt J.F. Veenis zijn proefschrift, getiteld: ‘Optimized and Individualized Medicine in Heart Failure Therapy: The next step forward’.

Dit proefschrift draagt bij aan de verder optimalisatie van de hartfalen en steunhartzorg. We hebben laten zien dat de poliklinische zorg voor chronische hartfalen patiënten in Nederland van een hoge kwaliteit is. Daarnaast hebben we specifieke gebieden in de hartfalenzorg geïdentificeerd die verder geoptimaliseerd zouden kunnen worden. Verder is de klinische impact van nieuwe ontwikkelingen zoals geslacht specifieke streefdoseringen en nieuwe hartfalen medicatie onderzocht.

Afhankelijk van de ernst van het hartfalen kunnen verschillende monitoring strategieën geïndiceerd zijn. Niet invasieve monitoring kan gebruikt worden om minder symptomatische hartfalen patiënten te monitoren, terwijl meer symptomatische patiënten meer profijt zullen hebben van hemodynamische monitoring op afstand. Verder hebben we potentieel nieuwe gebieden geïdentificeerd waar hemodynamische monitoring op afstand gebruikt zou kunnen worden, waaronder monitoring in patiënten met een aangedane hartklep, hartfalenpatiënten op de harttransplantatie wachtlijst en de monitoring van patiënten die voor steunhartimplantatie gaan.

We hebben voor de eerste keer prospectief aangetoond dat de hybride combinatie van hemodynamische monitoring op afstand en steunhart behandeling veilig en haalbaar is. De feedback kan gebruikt worden om patiënten met een zeer hoog risico op steunhart gerelateerde complicaties te identificeren. Verder kan de hemodynamische monitoring gebruikt worden om de ideale steunhart implantatie moment vast te stellen en de patiënten thuis te monitoren.

We hebben verschillende uitdagingen in de zorg voor steunhartpatiënten geïdentificeerd welke aangepakt kunnen worden om de zorg voor patiënten met een steunhart te verbeteren en optimaliseren. Onze resultaten benadrukken het belang van een goede afweging of gelijktijdige aortaklepvervanging tijdens een steunhart implantatie geïndiceerd is.

De promoties vinden, in verband met het coronavirus, niet op de gebruikelijke wijze publiekelijk plaats in de Senaatszaal of de Professor Andries Queridozaal. De kandidaten zullen hun proefschrift in een klein gezelschap of online verdedigen.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen