Promotie L.M.F.M. (Lama) Elhatow

Climate Change as an Opportunity for Cooperation on the Blue Nile River Basin
Promotor
Prof.dr. W.A. Hafkamp
Co-promotor
Dr. J.J. Bouma
Datum
donderdag 2 feb 2023, 13:00 - 14:30
Type
Promotie
Ruimte
Senaatszaal
Gebouw
Erasmus Building
Locatie
Campus Woudestein
Voeg toe aan agenda
ESSB logo

L.M.F.M. Elhatow verdedigt haar proefschrift op donderdag 2 februari 2023, getiteld: ’Climate Change as an Opportunity for Cooperation on the Blue Nile River Basin‘.

Samenvatting:

Klimaatverandering zorgt ervoor dat grensoverschrijdende stroomgebieden hotspots worden voor spanningen en rivaliteit over natuurlijke hulpbronnen. Er kunnen 'wateroorlogen' uitbreken. Dat is ook zo in het stroomgebied van de Blauwe Nijl tussen Egypte, Ethiopië en Soedan, waar tientallen jaren spanning heerste over het watergebruik. Er is echter empirische bewijs in de literatuur dat erop duidt dat we in grensoverschrijdende stroomgebieden meer geneigd zijn tot samenwerking dan tot conflict (Wolf et al. 2003). Daar staat tegenover dat, met de huidige klimaatverandering, de situatie veel complexer wordt. De noodzaak om te handelen wordt steeds dringender. De Overeenkomst van Parijs (2015) over klimaatverandering is een duidelijke indicatie dat zodra het een kwestie van urgentie wordt, wereldwijde collectieve actie kán plaatsvinden. Een crisis biedt kansen. De belangrijkste hypothese van dit proefschrift was dat klimaatverandering een kans kan zijn voor internationale samenwerking in het stroomgebied van de Blauwe Nijl. De doelen van dit onderzoek zijn: a) het doen van voorstellen voor samenwerking in het stroomgebied van de Blauwe Nijl, en b) het doen van aanbevelingen over hoe deze samenwerking kan worden bereikt. Centraal in het onderzoek stonden de invloed van 'motieven voor actie' op de 'aard van interacties' tussen de staten als de afhankelijke variabele met ‘klimaatverandering’ als mediërende variabele. De gehanteerde methoden waren documentanalyse, enquêtes en interviews; met validatie door middel van triangulatie van de verkregen gegevens. De resultaten zijn kwalitatief geanalyseerd.

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 13.00 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen eventueel op het scherm buiten meekijken. Er is geen mogelijkheid tot toelating tijdens het eerste gedeelte van de ceremonie. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen