Promotie R.L. (Rogier) Goetgebuer

Viral Infections and Complications in Inflammatory Bowel Disease
Promotor
Prof.dr. C.J. van der Woude
Co-promotor
Dr. A.C. de Vries
Datum
woensdag 31 mei 2023, 10:30 - 12:00
Type
Promotie
Ruimte
Professor Andries Querido zaal
Gebouw
Onderwijscentrum
Locatie
Erasmus MC
Voeg toe aan agenda

R.L. Goetgebuer verdedigt zijn proefschrift op woensdag 31 mei 2023, getiteld: ’Viral Infections and Complications in Inflammatory Bowel Disease‘.

Samenvatting:

Dit proefschrift had tot doel de impact van enkele virale infecties, complicaties daarvan en de vaccinatierespons bij patiënten met inflammatoire darmziekten (IBD) te onderzoeken. Het eerste deel richt zich op twee herpesvirussen, het Epstein-Barr-virus (EBV) en het cytomegalovirus (CMV). Deze virussen kunnen ernstige opportunistische infecties veroorzaken, meestal een zeldzaam gevolg van het gebruik van immuunsuppressiva. In het tweede
deel bestudeerden we het risico op de premaligne aandoening cervicale intra-epitheliale neoplasie (CIN) en baarmoederhalskanker welke worden veroorzaakt door het humaan papillomavirus (HPV), bij vrouwen met IBD. We onderzochten welke risicofactoren er zijn, met name door de blootstelling
aan immuunsuppressiva in detail te bestuderen. Het derde deel beschrijft een zeldzame casus van een infectie met het hepatitis E-virus (HEV) bij een patiënt die het darm-selectieve medicijn vedolizumab gebruikt. In het laatste deel van dit proefschrift hebben we ons gericht op de immuunrespons op griepvaccinatie en vaccinatie tegen ‘severe acute respiratory coronavirus 2’ (SARS-Cov-2) bij immuungecompromitteerde patiënten met IBD en andere immuungemedieerde ontstekingsziekten (IMID).

Meer informatie

De openbare verdediging zal exact om 10.30 uur beginnen. De deuren zijn gesloten zodra de openbare verdediging start, laatkomers kunnen via de vierde verdieping toegang krijgen tot de zaal. Gezien het plechtige karakter van de bijeenkomst adviseren wij om kinderen onder de 6 jaar niet naar het eerste gedeelte van de ceremonie mee te nemen.

Er is aan kandidaat een livestreamlink verstrekt.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen