Toelating

Aansprakelijkheid en Verzekering
Foto van campus Woudestein

Toelatingseisen 2022-2023 m.b.t. COVID-19

Toelatingseisen 2022-2023 m.b.t. COVID-19

In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen WO bachelor diploma hebben behaald of het premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Voor toelating op grond van een onafgeronde WO bacheloropleiding dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient tenminste 162 EC te hebben behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent. 
  • Verbintenissenrecht;
  • Goederen- en insolventierecht;
  • Burgerlijk procesrecht.

Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald.

 1. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient een bepaald aantal punten te hebben behaald:
  • Als je het programma van 60 EC doet, moet je tenminste 53 EC hebben behaald en moet je tevens de JAV-schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond;
  • Als je het programma van 63 EC doet, moet je tenminste 56 EC hebben behaald.
 2. Je dient de volgende verplichte vakken te hebben behaald ingeval je een student van Erasmus School of Law bent: 
  • Verbintenissenrecht;
  • Goederen- en insolventierecht;
  • Burgerlijk procesrecht.

Als je een externe student bent, is het verplicht om op grond van de inhoud en omvang gelijkwaardige vakken te hebben behaald.

 1. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als je de WO bacheloropleiding of het premasterprogramma niet hebt afgerond voor 1 september 2023, dan zal voor het collegejaar 2023-2024 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat jij jezelf niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2023-2024.
 2. Als je per 1 september 2021 op grond van de zachte knip bent ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde WO bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kan je jezelf niet per 1 september 2022 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2022 hebt afgerond.
 3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

Hardheidsclausule
De examencommissie van Erasmus School of Law is bevoegd tegemoet te komen aan onbillijkheden van overwegende aard die zich bij de toepassing van deze instroomstroomregeling mochten voordoen.

Geweldig dat je interesse hebt in de master Aansprakelijkheid en Verzekering! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en de aanvullende voorwaarden om te mogen starten.

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding (zie hieronder voor meer informatie over de selectieprocedure).

Met een hbo-bachelordiploma Rechten ben je toelaatbaar nadat de pre-masteropleiding ESL Algemeen met succes is afgerond, mits je bent geselecteerd voor de masteropleiding (zie hieronder voor meer informatie over de selectieprocedure).

Selectie

De master Aansprakelijkheid en Verzekering biedt jaarlijks plaats aan maximaal 25 studenten. De toelating vindt plaats door middel van een selectieprocedure. Schroom niet om deel te nemen aan de selectie! Wij willen de best passende student en zijn daarvoor benieuwd naar jouw verhaal, jouw ambitie en jouw drijfveren. De selectie is bedoeld om jou beter te leren kennen en om te bezien of er sprake is van een match met de opleiding. De aanmelding eindigt op 13 juli om 12:00 uur. De gesprekken staan voorlopig gepland op 27 juni, 13 juli en 14 juli

Voor een definitieve aanmelding, dien je de volgende 2 stappen te doorlopen:

 1. Vul vanaf 20 maart het aanmeldingsformulier in. Daarbij dien je de volgende documtenten gereed te hebben:
  • Een gemotiveerd verzoek tot deelname.
  • Een curriculum vitae.
  • Indien van toepassing: een bachelordiploma + cijferlijst, dan wel een overzicht van behaalde vakken en cijfers.
 2. Op grond van deze stukken wordt besloten of je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek en een schrijftest.

De persoonlijke gesprekken vinden plaats in april, mei (afhankelijk van het aantal aanmeldingen), juni en juli. De exacte datum ontvang je zo spoedig mogelijk na aanmelding. Enkele dagen na het persoonlijke gesprek en de schrijftest krijg je te horen of je bent aangenomen. Meld je dus snel aan!

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen