Brein en Cognitie

Toelatingseisen voor Master Brein en Cognitie

Voor toelating tot de master Psychologie moet je een relevante universitaire bachelor, master of pre-master succesvol hebben afgerond. Of je (direct) toelaatbaar bent tot de master is afhankelijk van jouw vooropleiding.

Directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen succesvol hebt afgerond in de afstudeerrichting van de door jouw gewenste masterspecialisatie, dan ben je direct toelaatbaar tot deze specialisatie binnen de master Psychologie:

 • Bachelor Psychologie aan Erasmus Universiteit Rotterdam.
 • Schakelprogramma/Pre-master Psychologie aan de Open Universiteit (OU)
 • Bachelor Psychologie aan een andere Nederlandse universiteit.

Graag willen we je erop wijzen dat wanneer je toelaatbaar bent tot de specialisatie, dit geen garantie voor het direct behalen van een diploma inhoudt. Je bent zelf verantwoordelijk voor het bijspijkeren van lacunes in kennis en vaardigheden op het gebied van statistiek en de gekozen specialisatie. Op deze pagina staat een lijst met aanbevolen literatuur, waarmee je eventuele deficiënties kunt proberen weg te werken. Voor sommige postacademische beroepsopleidingen, of lidmaatschap van specifieke beroepsverenigingen kunnen aanvullende eisen worden gesteld naast het masterdiploma. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid om je op de hoogte te stellen van deze eisen, mocht je dergelijke opties overwegen.

Mogelijk directe toelating (na toetsing door Admissions Board)

Indien je een van onderstaande (of soortgelijke) opleidingen hebt afgerond, ben je mogelijk direct toelaatbaar als je voldoende cursussen op het terrein van Cognitie / Cognitive Neuroscience en statistiek hebt gevolgd. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van opleidingen die mogelijk direct toegang geven tot de master.

 • Bachelor Psychologie aan een buitenlandse universiteit
 • Bachelor Cognition, Language and Communication
 • Bachelor Liberal Arts and Sciences
 • Bachelor Psychobiologie

Bij onvoldoende afgeronde relevante cursussen ben je mogelijk toelaatbaar na het volgen van enkele losse cursussen of het volgen van de pre-master Brein en Cognitie.

Geen directe toelating

Indien je een van onderstaande opleidingen hebt afgerond, zal je eerst de pre-master Brein en Cognitie moeten volgen alvorens je toelaatbaar bent.

Je bent toelaatbaar tot de pre-master met een van de volgende universitaire bachelors:

 • Bachelor Algemene Gezondheidswetenschappen;
 • Bachelor Algemene Sociale Wetenschappen;
 • Bachelor Gedrag & Samenleving;
 • Bachelor Geneeskunde;
 • Bachelor Pedagogische Wetenschappen;
 • Bachelor Sociologie;

Niet toelaatbaar

Met een diploma van een hbo-bachelor of universitaire bachelor anders dan bovengenoemde, ben je helaas niet toelaatbaar en zal je moeten starten met de bachelor Psychologie.

Twijfels?

Of je toelaatbaar bent voor de opleiding kan pas bepaald worden nadat we een volledige aanmelding van je ontvangen hebben, inclusief alle benodigde documenten. Beoordelingen die voor de officiële aanmelding plaatsvinden zijn hypothetisch en niet bindend. Daarom raden we je aan om jezelf officieel aan te melden. Je aanmelding wordt dan beoordeeld door de Toelatingscommissie van de opleiding.