Bekijk het studieprogramma

Financieel recht
Markthal Rotterdam

De financiële wereld wordt steeds juridischer. In de wereld van beursintroducties, financiering, financieel toezicht, corporate governance en fintech geldt een groot aantal wetten en regels. Kennis daarvan en van de werking van de financiële markten betekent concurrentievoordeel. 

De master Financieel recht is een opleiding voor breed georiënteerde academici met een neus voor haute finance. In deze master verkrijg en verdiep je je financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële wereld. Het onderwijs vindt plaats tegen de achtergrond van thema’s die aansluiten op belangrijke en actuele ontwikkelingen in de financieel juridische wereld. Deze zullen (het debat omtrent) de regulering van en het toezicht op de financiële markten de komende jaren voor een groot deel beheersen. Jouw brede en multidisciplinaire kennis van het financieel recht maakt jou tot een specialist die onmisbaar is voor partijen binnen de financiële sector.  

In deze uitdagende master verdiep je je in financieel-juridische kennis en werk je aan academische vaardigheden gericht op de financiële sector. Van het doen van zelfstandig wetenschappelijk onderzoek tot en met het signaleren en interpreteren van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van recht en regulering.

Het inhoudelijke zwaartepunt van de master Financieel recht ligt op de regulering van de financiële markten en de actoren daarop. De focus ligt echter niet alleen op de inhoudelijke voorschriften in het financieel recht en het leren navigeren door de veelheid aan regels, maar in het bijzonder ook op de ratio en de doelstellingen die erachter schuilgaan. Daardoor heeft de master Financieel recht een sterk multidisciplinaire invalshoek. Het financiële toezichtrecht wordt in de context van verschillende disciplines benaderd en bestudeerd, zoals financiële economie, gedragseconomie, psychologie, ethiek en financiële geschiedenis.

Met deze nadruk op de regulering van en het toezicht op de financiële markten in combinatie met de multidisciplinaire benadering van het financieel toezichtrecht is de opleiding uniek in Nederland en onderscheidt het zich van financieel-rechtelijk academisch onderwijs dat aan andere Nederlandse faculteiten wordt gegeven.

Het programma is intensief en uitdagend, maar goed studeerbaar wanneer je beschikt over een goede dosis discipline en bereid bent voldoende tijd te investeren in je studie. Door de inzet van gekwalificeerde docenten die ook in de praktijk werkzaam zijn, is er volop aandacht voor actuele ontwikkelingen in en eisen vanuit de praktijk. Meerdere docenten komen vanwege hun rol in de praktijk en/of belangwekkende wetenschappelijke onderzoeken geregeld in het nieuws.

Er wordt gebruik gemaakt van diverse onderwijsvormen: hoorcolleges, werkcolleges, werkgroepen en practicumgroepen. Vooral tijdens de werkcolleges, werkgroepen en practicumgroepen wordt een actieve houding verwacht. Afhankelijk van de opzet en invulling van de afzonderlijke vakken, kunnen er ook één of meerdere verplichte tussentijdse opdrachten en/of verplichte aanwezigheidsregelingen zijn. Daarnaast organiseert de opleiding jaarlijks een symposium over een actueel onderwerp waar ook veel professionals uit de beroepspraktijk op af komen en wat jou gelegenheid biedt om te netwerken.

Je wordt geacht voor elke onderwijsbijeenkomst de voorgeschreven lesstof te hebben bestudeerd en wordt gestimuleerd tot actieve participatie.  Tijdens, maar ook buiten de bijeenkomsten om, leiden de onderlinge samenwerking en discussies tussen studenten met verschillende opleidingsachtergronden tot veel synergie. Daarnaast wordt er veelvuldig geoefend met het ontwikkelen van academische vaardigheden die van belang zijn voor de multidisciplinaire omgeving binnen de financieel-juridische wereld.

De master probeert het onderwijs in beginsel zo veel mogelijk te concentreren op twee namiddagen en avonden per week, meestal vanaf 17.00 uur. In sommige gevallen is dit niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een gastcollege, symposium of tussentijds toetsingsonderdeel (presentatie, debat, etc.) op een ander moment moet plaatsvinden. Ook de eerste twee weken van het Onderzoekspracticum vormen een uitzondering. Dan vindt verplicht onderwijs op meerdere dagen en ook overdag vanaf 9.00 uur plaats. Hierover kan je verderop onder het kopje 'welke vakken krijg ik?' meer informatie lezen.

De master start met het Onderzoekspracticum Financieel recht in blok 1. Je dient dit vak als eerste te volgen. Wanneer je nog een ander master van Erasmus School of Law volgt, is het niet toegestaan om tegelijkertijd meer dan één onderzoekspracticum te volgen. Daarna volgen nog vijf andere kernvakken en is er een vrije keuzeruimte die je in blok 4, maar indien gewenst ook in een ander blok, kunt invullen.

In het Onderzoekspracticum financieel recht worden studenten kennis en vaardigheden bijgebracht om vanuit multidisciplinair perspectief het rechtsgebied financieel recht te bestuderen. Afhankelijk van je opleidingsachtergrond volg je bij de start van het blok gedurende twee weken meerdere dagen een speciaal traject met verplichte werkgroepen. Dit zijn intensieve werkgroepen die in beginsel reeds vanaf 9.00 uur starten. Vooral dit vak vergt veel inzet, verplichte aanwezigheidsplicht bij bijeenkomsten, diverse schrijfopdrachten en mondelinge presentaties, maar zorgt ook voor een stevige basis om de master goed te kunnen vervolgen. 

In dit vak gaat het over de publiekrechtelijke regulering van kapitaalmarkten en onder meer om aandelen- en obligatie-emissies, beursgangen, beurshandel, beleggingsvormen zoals zelf beleggen, beleggingsadvies en vermogensbeheer, beleggersbescherming en marktmisbruik zoals handel met voorwetenschap. De student leert de belangrijkste spelers op de kapitaalmarkten kennen en raakt vertrouwd met de diverse functies die banken op die markten vervullen. 

Dit vak draait in hoofdzaak om de publiekrechtelijke regulering van de bancaire sector. Het gaat over zogenoemd microprudentieel toezichtrecht en macroprudentieel toezichtrecht.

Ethische dilemma’s doen zich regelmatig voor in de financiële sector. Vooral na de financiële crisis van 2007/08 heeft ethiek in de financiële sector meer aandacht gekregen van wetgevers, toezichthouders en de media.

In dit vak wordt aandacht besteed aan de financiële verslaggeving door (beurs)vennootschappen en het interne en externe toezicht dat daarop wordt gehouden. Daarnaast staan actuele ontwikkelingen centraal, zoals bredere verslaggeving en verdergaande digitalisering (en de gevolgen daarvan voor de verslaggeving).

De master bevat één vrij keuzevak. In het curriculum is in blok 4 ruimte gemaakt om de vrije keuzeruimte in te vullen. Indien gewenst is het echter ook toegestaan om in een ander blok het vrije keuzevak te volgen, bijvoorbeeld als je het adviesschema voor een studietraject in deeltijd wilt volgen.

Het vrije keuzevak kan in beginsel naar eigen belangstelling worden gekozen en kan eventueel in een ander blok of (met name voor studenten die in deeltijd studeren) in het tweede studiejaar worden ingevuld. Het keuzevak 'Risk, reputation & litigation' (RB69) wordt echter aanbevolen, omdat het speciaal voor de master Financieel recht is opgezet en inhoudelijk goed aansluit op de rest van het programma.

Wil je liever een ander vrij keuzevak te kiezen? Onderstaande vakken kunnen dan een interessante keuze zijn:


NB: afhankelijk van je keuze voor het vrije keuzevak, kan het dus zijn dat de vrije keuzeruimte in een ander blok dan blok 4 wordt ingevuld.

Sinds de financiële crisis van 2007/8 veranderen technologische ontwikkelingen de wijze waarop financiële dienstverlening plaatsvindt in rap tempo. Traditionele modellen in de financiële sector lijken plaats te maken voor nieuwe, innoverende modellen.

De master Financieel recht wordt afgerond met een scriptie op financieel-juridisch terrein met een bijbehorende inter- of multidisciplinaire aanpak en de verdediging daarvan. Je zal met de opgedane kennis en vaardigheden zelfstandig en op kritische wijze een financieel-juridisch vraagstuk plaatsen in een bredere context en een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis.

Ja, dit kan. Hoewel er geen apart en officieel deeltijdtraject bestaat voor de master Financieel recht, kan je het programma wel verdeeld over krap twee jaar volgen. Het onderwijs is in beginsel zoveel mogelijk geconcentreerd op twee namiddagen en avonden en je volgt het onderwijs gezamenlijk met studenten met een voltijdsinschrijving. In de blokken waar twee vakken worden aangeboden, kan je ervoor kiezen om één van de twee vakken een jaar later te volgen.

Je dient echter wel extra rekening te houden met een relatief zware studiebelasting in blok 1. In blok 1 wordt weliswaar slechts 1 vak - het Onderzoekspracticum - aangeboden, maar dit vak kent een studiebelasting van 15 EC en in de eerste twee weken vinden op meerdere dagen intensieve (verplichte) werkgroepen plaats, ook overdag.

Het curriculum is goed doordacht, maar intensief en vereist de bereidheid om al het onderwijs serieus voor te bereiden. Overweeg je deze master (eventueel verdeeld over twee jaar) naast een baan of een andere studie te volgen, dan is dat zeker mogelijk. Een goede planning en voldoende discipline zijn dan wel heel belangrijk.

Deeltijd adviesschema
BlokJaar 1Jaar 2
1

Onderzoekspracticum Financieel recht

Start met Up to speed werkgroepen
op meerdere dagen overdag.

Start scriptie
2KapitaalmarktenrechtVervolgen en/of afronden scriptie
3Bankenrecht

Ethiek, duurzaamheid & compliance

Vervolgen en/of afronden scriptie

4Externe verslaggeving en accountancy vanuit juridisch perspectief

Vrij keuzevak in blok 4 of ander blok

Afronden scriptie

5FinTech 

Wil je jezelf onderscheiden en deze master combineren met een andere master? Dit kan zeker! Zoals hiervoor genoemd kan je de master Financieel recht bij voldoende discipline en tijd ook in deeltijd volgen naast een andere studie. Wanneer je twee masters van Erasmus School of Law wilt combineren, mag je echter slechts één Onderzoekspracticum in blok 1 volgen. Daarnaast biedt Erasmus School of Law het officiële dubbelprogramma ‘Dubbele master Toga aan de Maas’ aan, waarmee je in anderhalf jaar tijd de master Financieel recht en de Togamaster kunt afronden.

Toga aan de Maas combineert theorie met praktijk. Je verdiept je academische kennis en past die kennis in de Rotterdamse rechtspraktijk toe. In masterclasses op locatie, bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, het OM of de rechtbank, leer je de fijne kneepjes van het vak. Je sluit je studie af met een stage en het schrijven van een scriptie. Samen met maximaal vierentwintig medestudenten word je voortdurend uitgedaagd en ontmoet je de toppers in de juridische professie.

Gedurende het jaar organiseert een dispuut, al dan niet in samenwerking met de opleiding, diverse interessante activiteiten. Denk hierbij aan een jaarlijkse studiereis,borrels en kantoorbezoeken aan een toezichthouder (bijvoorbeeld De Nederlandsche Bank), een advocatenkantoor of Euronext. Jij kan straks terugkijken op een fantastische studietijd en met een uitgebreid netwerk starten aan jouw carrière! Daarnaast organiseert de opleiding speciaal voor gemotiveerde studenten met goede studieresultaten buiten het verplichte curriculum om ook speciale activiteiten, zoals een exclusieve masterclass Fusies & overnames. 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen