Toelating

Financieel recht

Toelatingseisen 2022-2023 m.b.t. COVID-19

In verband met de Corona-maatregelen hebben universiteiten van het Ministerie van Onderwijs de mogelijkheid gekregen om studenten die nog geen bachelor diploma hebben behaald of het premasterprogramma hebben afgerond, alvast en voorwaardelijk toe te laten tot een masteropleiding. Hieronder vind je de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn.

Voor toelating op grond van een onafgeronde bacheloropleiding dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient tenminste 162 EC te hebben behaald. De bachelor scriptie moet zijn afgerond en maakt deel uit van deze 162 EC.
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Erasmus School of Law Algemeen dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je dient een bepaald aantal punten te hebben behaald:
  • Als je het programma van 60 EC doet, moet je tenminste 53 EC hebben behaald en moet je tevens de JAV-schrijfopdracht met een voldoende hebben afgerond;
  • Als je het programma van 63 EC doet, moet je tenminste 56 EC hebben behaald.
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Financieel recht zonder civiel effect dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je moet je tenminste 49 EC hebben behaald;
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

Voor toelating op grond van een Premasterprogramma Recht van de gezondheidszorg dient aan de volgende eisen te zijn voldaan:

 1. Je moet je tenminste 49 EC hebben behaald;
 2. Je dient aan de overige voorwaarden te voldoen (zie onderaan). 

 1. Het bewijs van toelating voor de masteropleiding wordt afgegeven voor 1 jaar. Als je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet hebt afgerond voor 1 september 2023, dan zal voor het collegejaar 2023-2024 geen bewijs van toelating worden verstrekt voor een van de masteropleidingen van Erasmus School of Law. Dit betekent dat jij jezelf niet kan herinschrijven voor de masteropleiding voor het collegejaar 2023-2024.
 2. Als je per 1 september 2021 op grond van de zachte knip bent ingestroomd in een masteropleiding op grond van een onafgeronde bacheloropleiding of een onafgerond premasterprogramma kan je jezelf niet per 1 september 2022 herinschrijven of inschrijven voor een van de masteropleidingen van ESL indien je de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet voor  1 september 2022 hebt afgerond.
 3. Het afsluitend examen van de masteropleiding kan niet worden afgelegd indien de bacheloropleiding of het premasterprogramma niet is afgerond.

Geweldig dat je interesse hebt in de master Financieel recht! Bekijk hieronder of jij voor aanvang van de studie beschikt over een toelating gevende vooropleiding en of er aanvullende voorwaarden zijn om te mogen starten. 

Ik beschik voor aanvang van de studie over een ...

Met een wo-bachelordiploma Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht of Notarieel recht ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar. Basiskennis van bedrijfseconomie is niet verplicht voor de toelating, maar wel aanbevolen. 

Met een wo-bachelordiploma Bedrijfskunde, International Business Administration of (Bedrijfs)economie ben je zonder aanvullende eisen toelaatbaar.

Voor de Pre-master ESL Algemeen (met civiel effect) dien je verplicht aanvullend het vak Ondernemingsrecht succesvol af te ronden, voor de Pre-master Financieel recht (zonder civiel effect) geldt geen aanvullende eis. Bij beide premasters is kennis van bedrijfseconomie aanbevolen voor de toelating. 

Studenten met een bachelordiploma van Erasmus University College, International Law track van de Major Social and Behavioural Sciences, een track van de Major in Economics & Business, of een vergelijkbare track van één van de overige Nederlandse University Colleges hebben toegang tot de master Financieel recht.

Is jouw bachelordiploma niet van Erasmus University College, dan kan je een toelatingsindicatie aanvragen bij de instroomcoördinator.

Niet minder onbelangrijk is dat je bereid bent om je goed voor te bereiden op en actief te participeren in het onderwijs. Daarnaast zorgen een goede dosis discipline en planning ervoor dat je zoveel mogelijk uit de master Financieel recht haalt!

De juiste studie gevonden?

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen