Bekijk het studieprogramma

Geneeskunde

In september 2017 is de vernieuwde masteropleiding Geneeskunde Erasmusarts 2020 van start gegaan. Met deze vernieuwing sluit de opleiding beter aan op huidige eisen van de gezondheidszorg en het universitaire onderwijs. In aanvulling op de algemene opleidingseisen (zoals vastgelegd in het Raamplan Artsopleiding 2009) is de masteropleiding Geneeskunde inmiddels verrijkt met een aantal accenten: de nadruk op academische en wetenschappelijke vorming, een patiëntgerichte beroepshouding, samenwerking met andere zorgprofessionals en een sterke maatschappelijke betrokkenheid. Daarnaast is het onderwijs (vooral tijdens de coschappen) gebaseerd op de CanMEDS-rollen: medische deskundige, communicator, samenwerker, organisator, gezondheidsbevorderaar, academicus en beroeps­beoefenaar.

Studeren in het buitenland wordt binnen de master gestimuleerd en ondersteund. Er zijn samenwerkingsverbanden met vaste partnerinstellingen voor masteronderzoek en coschappen. Studenten hebben daarnaast de mogelijkheid om op eigen initiatief een buitenlandse stage te organiseren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen