Waarom deze studie

Geneeskunde

In het onderwijsconcept van het vernieuwde mastercurriculum Erasmusarts 2020 staan de volgende kernbegrippen centraal: activerend, constructief, samenwerkend, just-in-time, blended en context gebonden leren.

De leeromgeving wordt gekenmerkt door meer kleinschalig onderwijs, waarin studenten actief bezig zijn met de leerstof, relevante informatie kunnen selecteren, een kritische houding kunnen aannemen, problemen oplossen, leren en werken in teamverband en in toenemende mate zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leren en het zich eigen maken van competenties. Realistische, authentieke taken en problemen vormen daarbij het startpunt van het leren, een proces dat bovendien niet eenmalig is, maar continu doorgaat, zowel online als in face-to-face interactie.

De volgende uitgangspunten liggen ten grondslag aan het vernieuwde mastercurriculum:

  • Leren als een actief, constructief proces;
  • Just in time leren en variëteit aan realistische casuïstiek;
  • Meer kleinschalig, interactief onderwijs, met aandacht voor samenwerking en toenemende verantwoordelijkheid;
  • Hybride/blended leeromgeving.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen