Media en Journalistiek
Verken het journalistieke landschap van nu en de toekomst

Brochure voor Master Media & Journalistiek

Word een expert in de mediasector en het bedrijfsleven. Met kennis van de digitale revolutie, internationalisering en economische schaalvergroting speel je een sleutelrol in de maatschappij.

E-magazine Erasmus School of History, Culture and Communication
In dit e-magazine vind je informatie over studeren in Rotterdam, de campus en de masteropleidingen van onze faculteit, waaronder de specialisaties van de master Media Studies:

  • Media & Creative Industries
  • Media en Journalistiek
  • Media, Culture and Society
  • Media and Business
  • Research Master Sociology of Culture, Media and the Arts