Studieprogramma

Onderwijswetenschappen

Het studieprogramma in het kort

Semester 1: vier vakken
Het eerste semester bestaat uit vier blokken. De blokken worden na elkaar aangeboden, zodat je je als student op één blok tegelijk kun concentreren. Een blok wordt gegeven gedurende vijf weken. Daarnaast volg je een practicum dat bij het blok hoort.

Semester 2: Stage en thesis
In het tweede deel van het jaar loop je stage en schrijf je je scriptie. Voor de stage zijn er verschillende mogelijkheden: zo kun je onderzoek combineren met een praktijkstage bij hetzelfde instituut of je kunt een onderzoek uitvoeren dat losstaat van de praktijkstage. Of je kiest ervoor om alle stagetijd aan een wetenschappelijk onderzoek te besteden. 

Curriculum

De hoorcolleges worden gegeven in het Engels. Bij voldoende belangstelling kunnen de onderwijsgroepen zowel in het Nederlands als in het Engels gevolgd worden. Nederlandse studenten mogen de tentamens en hun masterscriptie in het Nederlands maken.

Onderstaande vakken worden zowel gevolgd door studenten van de specialisatie Onderwijspsychologie: Leren en Presteren als van de specialisatie Onderwijswetenschappen.

Deze masterspecialisatie is ook te volgen in de avond. Bij erg kleine groepen in zowel dag- als avondonderwijs kan gekozen worden voor het samenvoegen van de groepen in één avondgroep.

Het onderwijsprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. Aan de bovenstaande informatie (inclusief de informatie in de links) kunnen geen rechten worden ontleend. 

Curriculum

Blok 1

Blok 2

Blok 3

Blok 4

Blok 5-8

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen