Acht EUR-wetenschappers ontvangen NWO-beurs voor onderzoek naar vraagstukken coronacrisis

Miroslava Chrienova via Pixabay

Maar liefst acht wetenschappers van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) gehonoreerd voor het vergaren van data die alleen tijdens de COVID-19 crisis kunnen worden verzameld en voor onderzoek naar vraagstukken die zich tijdens de coronacrisis in de samenleving voordoen.

Gehonoreerd zijn: prof. dr. Roland Bal (Erasmus School of Health Policy & Management), prof. dr. Arnold Bakker, prof. dr. Darren McCauley, dr. Paraskevas Petrou, prof. dr. Jeroen van der Waal, prof. dr. Rolf Zwaan (Erasmus School of Social and Behaviorial Sciences), en prof. dr. Caspar van Eijk en prof. dr. Manon Hillegers van het Erasmus MC.

Self-nudging to foster employee physical activity while working from home

Prof. dr. A.B. BakkerWork and Organizational Psychology

In dit project wordt onderzocht hoe werknemers hun eigen gezondheidsgedrag zoals fysieke activiteit en zitgedrag, welzijn en prestatie kunnen vergroten terwijl ze vanuit huis werken tijdens de corona-crisis. Uitgangspunt is dat mensen hun eigen ‘nudges’, of kleine duwtjes in de rug, kunnen ontwikkelen die de dagelijkse keuze om fysiek actief te zijn faciliteren. We evalueren het effect van een vierweekse zelf-nudging interventie, waarin deelnemers leren om hun eigen nudges te maken op beweging, welzijn, en werkprestatie.

Managing Corona. An ethnographic study of crisis decision-making

Prof. dr. R.A. Bal, Health Care Governance

Het coronavirus legt grote druk op zorgsystemen en gaat gepaard met een grote mate van inhoudelijke, institutionele en strategische onzekerheid. We weten nog weinig over hoe besluitvorming onder dat soort omstandigheden verloopt en met welke consequenties voor zorgorganisaties, professionals en burgers/patiënten. Dit project verzamelt etnografische data door het observeren van bijeenkomsten in een universitair ziekenhuis en een grote gemeente, en centrale actoren worden geïnterviewd. Op deze manier wordt bijgedragen aan huidige en toekomstige besluitvorming over pandemieën.

Immune monitoring in COVID-19 patients

Prof. dr. C.H.J. van Eijck, Erasmus MC

Momenteel is het nog niet duidelijk welke patiënten die worden opgenomen in het ziekenhuis met een SARS‐CoV‐2 infectie baat hebben bij behandeling of overlijden. De balans in het immuunsysteem is ernstig verstoord bij patiënten met een infectie en dat draagt bij aan de progressie van ziekte. Het monitoren van de immunologische veranderingen, veroorzaakt door het virus, zal uiteindelijk leiden tot prognostische en voorspellende markers, helpt bij de juiste medische beslissingen en draagt bij aan nieuwe therapeutisch oplossingen.

How do adolescents cope with the Corona-crisis: a smartphone study

Prof. dr. M.H.J. Hillegers, Erasmus MC

Tijdens de coronacrisis zijn jongeren van 12 tot 25 jaar gevoelig voor psychologische problemen, zoals angst, depressie en eenzaamheid, zeker als stress opbouwt. Dit interdisciplinaire project heeft als doel:

  1. Onmiddellijk inzicht krijgen en verspreiden in emotioneel welbevinden van jongeren en hun (omgang met) stress.
  2. Jongeren te steunen in omgang met stress om psychologische problemen te voorkomen.

Hiervoor spelen jongeren de “serious game”: GROW IT! Ze rapporteren regelmatig hoe ze zich voelen, en worden in teams uitgedaagd om Corona-stress aan te pakken.

Managing a just transition out of the COVID-19 crisis

Prof. dr. D.A. McCauley, Global Social Challenges

De overgang van de lockdown naar het normale leven zal een ongelijke impact hebben op verschillende delen van de samenleving. Het is noodzakelijk om te begrijpen hoe belangrijke publieke en private stakeholders deze ongelijkheden framen. Deze framing-processen zijn cruciaal om deze crisis op te lossen. Om te begrijpen hoe deze frames zich in real-time ontwikkelen, worden in totaal zestig interviews afgenomen op twee tijdstippen (juni en augustus 2020) in Nederland en het Verenigd Koninkrijk.

Employee self-regulation as a way to deal with the corona crisis at work

Dr. Paraskevas Petrou, Work and Organizational Psychology

Om hun functioneren en welzijn te waarborgen tijdens de coronacrisis, moeten medewerkers hun eigen oplossingen vinden, vooral als ze buiten hun normale werkomgeving moeten werken. Via twee vragenlijststudies (eind april en begin september 2020), wordt onderzocht of zelf-geïnitieerde strategieën, zoals pro activiteit (bijvoorbeeld vragen om hulp of het zoeken naar leermogelijkheden), creativiteit, zelfreflectie en mindfulness, medewerkers helpen om met de coronacrisis om te gaan.

The effect of the Corona-crisis response measures on institutional trust

Prof. dr. J. van der Waal, Public Administration and Sociology

Essentiële informatie die nodig is voor een effectieve crisisrespons zal worden geleverd door:

  1. het onderzoeken van de dagelijkse trend in institutioneel vertrouwen tijdens de corona-crisis (2 maart - 30 maart);
  2. het schatten van de causale impact van de corona-crisisresponsmaatregelen op institutioneel vertrouwen onder Nederlandse burgers;
  3. en te analyseren of de trends in institutioneel vertrouwen en het effect van de overheidsmaatregelen op institutioneel vertrouwen verschillen tussen verschillende maatschappelijke groepen.

Acquiring, Comprehending, and Using Information Related to COVID-19

Prof. dr. R.A. Zwaan, Biological and Cognitive Psychology

Dit project onderzoekt hoe mensen informatie over COVID-19 verzamelen, interpreteren en gebruiken. Welke informatiebronnen gebruiken zij? Hoe vaak raadplegen ze deze bronnen? Wat is hun feitelijke kennis over COVID-19? Hoeveel vertrouwen hebben zij in deze kennis? Ondersteunen zij complottheorieën over COVID-19? Hoe sterk volgen zij de richtlijnen die zijn opgesteld door hun overheid? Zijn er systematische individuele en culturele verschillen in hoe mensen informatie over COVID-19 verzamelen, interpreteren en gebruiken?

Meer informatie

Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, T (010) 408 1216 E press@eur.nl.

Meer nieuws ontvangen? Schrijf je in voor de Erasmus Nieuwsbrief

Meer informatie over de NWO call ‘fast-track data’.