Bea Cantillon benoemd op Van Doorn wisselleerstoel

Bea Cantillon

Socioloog prof. dr. Bea Cantillon is benoemd op de prof. dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Tegelijkertijd is zij aangesteld als Van Doorn Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW). De leerstoel is een eerbetoon aan de oprichter van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB).  In juni 2020 houdt Cantillon de vierde Van Doorn Lezing.

 

Bea Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Cantillon onderzoekt hedendaagse vraagstukken zoals armoede, sociaal beleid en sociale zekerheid en adviseert de Belgische regering onder andere over de hervorming van de sociale zekerheid en het pensioenstelsel. “Cantillon is een succesvol en productief onderzoeker en maakt nadrukkelijk de verbinding tussen academisch onderzoek en maatschappelijke problemen,” zegt prof.dr. Romke van der Veen (EUR ), voorzitter van het curatorium van de leerstoel. “Haar werk sluit daarmee goed aan bij de stijl en werkwijze van Van Doorn.”

Bij NIAS-KNAW- zal Cantillon onderzoek doen naar voedselbanken en de positie die zij innemen binnen Europese verzorgingsstaten. Voedselbanken en andere particuliere, lokale initiatieven om armoede te bestrijden krijgen (financiële) steun van de Europese Commissie. Cantillon gaat bestuderen op welke manieren deze steun bijdraagt of afbreuk doet aan een gezamenlijk sociaal beleid in de EU.

Bij de ESSB geeft zij enkele masterclasses en seminars en zal zij werken met promovendi van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities. De looptijd van de wisselleerstoel is van 1 februari – 1 juli 2020.

Over de leerstoel

De prof. dr. J.A.A. van Doorn wisselleerstoel is een eerbetoon aan professor Jacques van Doorn. Hij was in 1963 de grondlegger van de Rotterdamse opleiding Sociologie en de eerste decaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW). De wisselleerstoel is een samenwerkingsverband met NIAS-KNAW, dat daarmee het publieke belang van sociologie wil benadrukken. De leerstoelhouder is daar aangesteld als Van Doorn Fellow. Het accent bij de wisselleerstoel en het fellowship ligt op de bestudering van de relatie tussen maatschappelijke processen enerzijds en beleid en bestuur anderzijds. De leerstoel werd eerder toegekend aan prof.dr.mr. Mark Bovens, prof.dr.mr. Kees Schuyt en prof.dr. Evelyn Ruppert. Het curatorium van de Van Doorn Leerstoel, onder voorzitterschap van prof.dr. Romke van der Veen, is verantwoordelijk voor de benoeming.

Over Bea Cantillon

Prof. dr. Cantillon is hoogleraar in Sociaal Beleid aan de Universiteit Antwerpen en lid van het Herman Deleeck Centrum voor Sociaal Beleid van diezelfde universiteit. Ze studeerde Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteiten van Antwerpen en Leuven. Zij publiceert uitgebreid en internationaal. Sinds 2003 is Bea Cantillon lid van de Koninklijke Belgische Academie. Prof. Cantillon is secretary-general van de Foundation for International Studies on Social Security. Zij heeft een eredoctoraat aan de Université Saint-Louis Bruxelles. In de periode 2004-2008 was zij vice-rector van de Universiteit Antwerpen.

Zij is regelmatig adviseur van de Belgische regering. Zij was Belgisch senator (1995-1999) en voorzitter van de Commissie Cantillon tot hervorming van de sociale zekerheid van zelfstandigen (2000-2002). Zij is lid van de Hoge Raad voor de Werkgelegenheid en sinds 2013 lid van de expertcommissie Pensioenhervorming 2020-2040. Zij is voorzitter van 11.11.11 , de koepelorganisatie voor ontwikkelingssamenwerking in Vlaanderen en van het Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen ( UCSIA ). De missie van UCSIA is het levendig houden van het intellectuele, sociale, materiële en spirituele erfgoed van de Jezuïeten in Antwerpen en in de Lage Landen.

Meer informatie

Marjolein Kooistra, mediarelaties ESSB | 010 408 2135 | kooistra@essb.eur.nl

 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen