De toekomst van edubadges bij EUR

Lees meer over de toekomst van het edubadges project
Laptop showing the edubadges platform

Edubadges is het door SURF ontwikkelde platform waarmee digitale certificaten kunnen worden uitgereikt in het Nederlandse hoger onderwijs. Op de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft Community for Learning & Innovation (CLI) projectmanager Bram van Essen gewerkt aan het opzetten van edubadges binnen de universiteit en het betrekken van studenten en medewerkers. We praten met hem en EUR-student Ilse Bot over hun ervaringen met edubadges en hun toekomst nu het project wordt afgerond.

Edubadges - hoe worden ze gebruikt?

Tot nu toe zijn er 674 individuele badges uitgereikt aan EUR-studenten sinds het begin van het edubadge-project, aldus Bram. Er zijn op dit moment 51 edubadges die de EUR toekent via het platform. De mogelijke ontvangers zijn studenten, teaching assistants (TA's) en onderwijsondersteunend personeel. Een type edubadge dat wordt uitgereikt is bijvoorbeeld in samenwerking met LifeVersity, een studenteninitiatief dat eerder ondersteuning kreeg van de CLI. Met de LifeVersity edubadges kunnen studenten laten zien dat ze de '21 century soft skill'-cursussen met succes hebben afgerond. Er zijn ook edubadges die de Erasmus School of Economics (ESE) aanbiedt voor TA's, bijvoorbeeld voor hun teamwerk en betrokkenheid van studenten tijdens tutorials. Een ander voorbeeld van een edubadge die studenten kunnen verdienen is voor hun deelname aan en afronding van het Pre-Academic Programme (PAP) voordat hun studie begint.

Ilse Bot
Ilse Bot

Ervaring van studenten

Waarom zou een student of werknemer een edubadge willen krijgen? Ilse Bot studeert aan de Erasmus School of Economics en ontving een edubadge voor haar werk als TA aan de faculteit. Ze hoorde voor het eerst over edubadges via haar vrienden, die al eerder een edubadge hadden ontvangen als onderdeel van hun werk als TA. Aan het einde van de cursus waarvoor Ilse TA was, kreeg ze van haar coördinator de Excellent Team Player edubadge. "Ik denk dat ze echt nuttig zijn om te laten zien, omdat ze de dingen die je op je CV of LinkedIn hebt gezet kunnen ondersteunen en je prestaties kunnen bevestigen", legt Ilse uit. Sinds ze haar edubadge heeft ontvangen, heeft ze haar medestudenten erover verteld. Ilse vindt het ook een goed idee als coördinatoren aan TA's uitleggen wat edubadges zijn en hoe ze ze kunnen ontvangen. 

Bram van Essen

Reflecties op de afronding van het project

Nu het Edubadges project is afgerond, blijft EUR aanwezig op het platform door ondersteuning van Education & Student Affairs (E&S). "Aan het begin van het project hadden we twee hoofddoelen: ten eerste wilden we een richting bepalen waarin we de edubadges willen gebruiken en bepaalde grenzen stellen aan de activiteiten die in aanmerking komen voor een edubadge. Ten tweede wilden we het docenten makkelijk maken om badges te creëren en toe te kennen, zodat de drempel om het platform te gebruiken laag zou zijn", legt Bram uit. Uit het aantal toegekende edubadges, de positieve ervaringen van studenten en de feedback die Bram en zijn teamgenoten hebben ontvangen, blijkt dat deze twee doelen met succes zijn bereikt. EUR heeft nu een volledig functioneel edubadge-platform, een blijvend platform dat zal blijven groeien.

De toekomst van edubadges

In de toekomst zullen er meer badges worden toegevoegd aan het edubadge-platform. "We willen docenten aanmoedigen om de ontwikkeling van nieuwe badges aan te blijven vragen via de CLI website", zegt Bram. De interface van het platform zal in de toekomst ook blijven ontwikkelen, waardoor het aantrekkelijker wordt en beter geïntegreerd is met andere platformen, zoals LinkedIn. Daarnaast zal het platform verder ontwikkeld worden door SURF, zodat er in de toekomst nauwere samenwerkingen tussen universiteiten en bedrijven kunnen ontstaan.

Meer informatie

Bekijk hier het edubadges platform: https://edubadges.nl. Wil je meer weten over het project of de ontwikkeling van een edubadge bij de EUR aanvragen? Ga dan naar de projectpagina.

Gerelateerde links
Meer CLI nieuws

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen