Designing, teaching, and testing a novel course on the data life cycle to enhance data literacy

CLI Fellowship van Samare Huls & Frederick Thielen
Frederick Thielen and Samare Huls

De Community for Learning & Innovation (CLI) geeft docenten van Erasmus University Rotterdam (EUR) de mogelijkheid tot het aanvragen van een fellowship. Met dit fellowship onderzoeken ze onderwijsinnovatie, of voeren ze een onderwijsproject uit.
Op deze pagina lees je meer over het CLI Fellowship van Samare Huls & Frederick Thielen (ESHPM) over het ontwerpen, onderwijzen en testen van een nieuwe cursus over de 'data life cycle' om de ‘data literacy’ van deelnemers te verbeteren met interdisciplinair en interactief onderwijs.

Data is overal, maar nog niet iedereen heeft de kennis en vaardigheden om ermee om te gaan. In onze huidige onderwijsprogramma's worden verschillende aspecten van de zogenaamde ‘data life cycle’ afzonderlijk onderwezen, maar niet als geheel. 

Ontwikkelen van de cursus

In overeenstemming met de EUR-strategie 2024 om toekomstgericht onderwijs te garanderen, onderzoeken Samare & Frederick de ontwikkeling van een nieuwe, interactieve, interdisciplinaire cursus om studenten en academische professionals te leren data uit verschillende bronnen om te zetten in begrijpelijke en bruikbare kennis, ongeacht het onderzoeksveld. De cursus is een masterclass voor masterstudenten, promovendi en academische professionals die geïnteresseerd zijn in de volledige ‘data life cycle’. Deze ‘data life cycle’ vormt een holistisch raamwerk voor het effectief beheren en gebruiken van data. Deelnemers leren verschillende infrastructurele aspecten toe te passen op elke fase van de ‘data life cycle’.

Data literacy short course

De cursus, online gehost via Quarto Pub, integreerde R- en Pythoncode en maakte gebruik van verschillende lesmethoden, waaronder video's, micro-lezingen en groepsprojecten. Het introduceerde de YODAL-Q (Your Own Data Literacy Questionnaire), een hulpmiddel dat is ontworpen om de datageletterdheid onder deelnemers te beoordelen en te verbeteren. Ondanks de uitdagingen van een divers publiek, heeft de cursus de materialen aangepast om verschillende niveaus van expertise te addresseren. Feedback tijdens de sessies werd gebruikt om aanpassingen te doen aan de volgende sessies en de betrokkenheid te verbeteren.

Impact en toekomst van het project

Het fellowship kenmerkt zich door innovatie, aanpassing en waardevolle leerervaringen op het gebied van onderwijsinnovatie en datageletterdheid. Samare & Frederick zijn optimistisch over de blijvende impact van hun werk en de toekomstige evolutie van de ontwikkelde datageletterdheidscursus. Op basis van de feedback van deelnemers hebben ze een nieuwe introductiecursus ontwikkeld, ‘data literacy met R.' 

Dit fellowship legde een sterke basis voor voortdurende verbeteringen in het datageletterdheidsonderwijs aan de Erasmus Universiteit. Om de duurzaamheid te garanderen zullen drie opvolgers de missie voortzetten, waarbij ze datageletterdheid in het curriculum integreren en aanvullende materialen ontwikkelen. Deze transitie heeft tot doel het programma in de toekomst relevant en impactvol te houden voor de academische gemeenschap.

Wil je deelnemen aan toekomstige versies van de cursus, het cursusmateriaal opnemen in je curriculum of samenwerken op strategisch niveau? Neem dan contact op met data-literacy@eshpm.eur.nl en neem deel aan het verbeteren van datageletterdheid aan de Erasmus Universiteit en daarbuiten.

Onderzoeker
Onderzoeker
Gerelateerde opleiding
Elevate your data literacy with this exclusive short course!
Gerelateerde links
Meer CLI Fellowship projecten

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen