Drie ESSB onderzoekers ontvangen een NWO SGW Open competitie beurs

Digitaal platformwerk; arbeidsmarktpositie vluchtelingen; perfecte ouders

Het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen heeft aan 60 onderzoekers ruim 23 miljoen euro toegekend uit de SGW Open Competitie – M. Bij de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences hebben prof.dr. Claartje ter Hoeven, dr. Agnieszka Kanas en prof.dr. Maartje Luijk een beurs toegekend gekregen. Deze financiering geeft hen de kans onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden. Onderzoekers konden een budget van maximaal 400.000 euro aanvragen. NWO heeft 180 aanmeldingen in behandeling genomen.

 

Digitaal platformwerk: met welk beleid zijn microworkers geholpen?

prof. dr. Claartje ter Hoeven

Voor het functioneren van kunstmatige intelligentie is vaak mensenwerk nodig, microwork genoemd. In Europa zijn er miljoenen mensen die dit werk via online platforms thuis uitvoeren. Het werk wordt aangeboden in kleine taken, zoals het coderen van data en het labelen van afbeeldingen. Op dit moment wordt microwork slecht betaald en is het niet gereguleerd. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om online platformwerk te reguleren. Om het voorgestelde beleid zo effectief mogelijk te laten zijn, wordt in dit onderzoek bestudeerd wat de zorgen en behoeften van microworkers zelf zijn en hoe dat kan worden omgezet in doelmatig beleid.

 

Integratieactiviteiten om de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren

dr. Agnieszka Kanas

Om de uitdagingen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt aan te pakken, hebben beleidsmakers verschillende integratieactiviteiten opgezet. Maar caseworkers hebben aanzienlijke beleidsvrijheid om te bepalen aan welke activiteiten vluchtelingen kunnen deelnemen. Evenzo, de deelname van vluchtelingen wordt mogelijk niet altijd gewaardeerd door werkgevers. Dit project bestudeert ongelijkheid in de toegang tot integratieactiviteiten en variatie in de reacties van werkgevers op de deelname van vluchtelingen aan deze activiteiten. Door onderscheid te maken tussen verschillende typen werknemers en werkgevers en te focussen op de toewijzingsbeslissingen van caseworkers, zal het duidelijk maken welke integratie-interventies werken, voor wie en waarom.

 

Perfecte ouders

prof. dr. Maartje Luijk

Een kind opvoeden is mooi en zwaar tegelijk; veel ouders zijn erg moe. Vermoeidheid is een voorloper van burnout bij ouders. Maatschappelijke trends kunnen ouders het idee geven dat opvoeding iets is dat je perfect moet doen en iets dat je zonder hulp moet kunnen. Paradoxaal genoeg draagt bestaand opvoedadvies waarschijnlijk bij aan ouderlijke vermoeidheid en burnout door de impliciete boodschap dat perfect opvoeden bestaat. In dit onderzoek bestuderen pedagogen hoe maatschappelijke trends ouderlijke vermoeidheid en symptomen van burnout beïnvloeden en ontwikkelen zij samen met ouders toekomstbestendige oplossingen om vermoeidheid en burnout terug te dringen.

Professor
Universitair Docent
Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, kooistra@essb.eur.nl | 06 83676038

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen