EUR Sustainability Dialogues groot succes: meer dan 500 deelnemers

Dialogue Circle

In het najaar van 2023 organiseerde een groep studenten en medewerkers van EUR een serie van 12 Duurzaamheidsdialogen (Sustainability Dialogues). Meer dan 500 medewerkers en studenten deelden hun ideeën voor nieuwe normen rondom duurzaamheid bij EUR. Deze inbreng geeft richting aan nieuwe duurzaamheidsstrategieën, zowel binnen de verschillende faculteiten als voor de gehele universiteit. 

De afgelopen jaren hebben veel studenten en medewerkers van EUR met passie gepleit voor een duurzamere universiteit. De EUR Sustainability Dialogues zijn bedoeld om deze groep binnen de universiteit te verbinden en vergroten. Centraal stond de vraag hoe EUR een organisatie kan worden met een netto positieve impact op klimaat en ecosystemen, een doelstelling waaraan het College van Bestuur zich vorig jaar heeft gecommitteerd. Tijdens de konden deelnemers ideeën en ervaringen delen over nieuwe manieren van onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering. Deze ideeën werden vervolgens zorgvuldig verzameld door de organisatoren van de dialogen. Katharina Bauer, universitair hoofddocent bij Erasmus School of Philosophy en één van de initiatiefnemers, legt de drijfveren achter de dialogen uit in een recent interview met Erasmus Magazine: "We wilden niet dat duurzaamheidsbeleid van bovenaf zou worden opgelegd."

Sustainability Dialogues at EUR 2023/2024: The wrap-up

Faculteitsspecifieke duurzaamheidsuitdagingen

Op negen faculteiten van EUR vonden dialogen plaats die waren afgestemd op faculteits- en vakspecifieke duurzaamheidsuitdagingen. Deze opzet zorgde er ook voor dat de dialogen gekoppeld konden worden aan lopende duurzaamheidsinitiatieven op de faculteiten, variërend van gevestigde duurzaamheidsexperts, bestaande werkgroepen of zelfs volledige duurzaamheidsprogramma's. Emma Daanen, projectmanager van de Sustainability Dialogues, is blij met de betrokkenheid die ze bij de verschillende faculteiten heeft gezien. "Alle scholen, inclusief het Erasmus Medisch Centrum (EMC), University College (EUC) en International Institute for Social Studies (ISS), hebben een facultair organisatieteam opgezet en een geweldig evenement neergezet met veertig tot tachtig deelnemers bij iedere dialoogsessie. Er zijn veel ideeën verzameld en nieuwe contacten gelegd. Er vinden momenteel interessante discussies plaats binnen de faculteiten over hoe het momentum na de dialoog vastgehouden kan worden," aldus Emma.

Tastbare ideeën voor duurzaamheidsbeleid

Bovendien organiseerde een multidisciplinair team drie EUR-brede dialogen over duurzaamheidsthema's die van invloed zijn op de hele universiteit. Op 7 december 2023 stond de dialoog in het thema van de centrale diensten die de universiteit draaiende houden. Medewerkers van Real Estate & Facilities en het Sustainability Program organiseerden samen dit evenement, dat van alle dialogen de meeste deelnemers trok. De aanwezigen bespraken concrete ideeën om duurzaam gedrag van de ruim 35.000 studenten en medewerkers van EUR te stimuleren en belonen. Ann O'Brien, secretaris van het College van Bestuur, nam ook deel aan de dialoog en benadrukte het belang van collectieve actie: "De netto waarde en impact van ongeveer 40.000 kleine stappen kan echt enorm veel bereiken." 

Een verscheidenheid aan meningen

Net als in de bredere samenleving roept het onderwerp duurzaamheid bij EUR uiteenlopende en soms tegenstrijdige meningen op. Dit werd duidelijk in verschillende dialogen, met name de universiteitsbrede dialoog op 23 oktober 2023, die ging over de banden die EUR heeft met de fossiele brandstoffenindustrie. Deelnemers vroegen zich af of voortzetting van de samenwerking afhankelijk zou moeten zijn van specifieke voorwaarden. De meningen liepen uiteen: sommigen pleitten voor samenwerking als middel om hervormingen in de industrie teweeg te brengen, terwijl anderen aandrongen op een volledige verbreking van de banden, waarbij ze wezen op de geschiedenis van de industrie op het gebied van milieuschade en hun onbetrouwbaarheid. 

Poster

Duurzaamheid in het onderwijs verankeren is de prioriteit

De laatste bijeenkomst van de reeks vond plaats op 5 februari 2024. Ongeveer tachtig medewerkers en studenten bestudeerden posters met actie- en beleidsvoorstellen uit eerdere dialogen. Met stickers konden ze aangeven welke initiatieven zij als prioriteit beschouwen. Wat opviel is dat initiatieven gericht op onderwijs als zeer urgent worden gezien. Dit omvat zowel het verankeren van duurzaamheid in de huidige onderwijsprogramma's, als het ontwikkelen van transformatief onderwijs dat onze studenten in staat stelt om te werken in een disruptief veranderende samenleving. Verder vonden de aanwezigen het belangrijk om meer beperkingen op te leggen aan vliegreizen, een groenere campus te creëren en duurzaamheid structureel op te nemen in alle beslissingen en processen binnen de organisatie. 

Klik hier om de posters te bekijken die zijn ontworpen voor de laatste Duurzaamheidsdialoog.  

De uitkomsten van de dialogen vormen de basis voor duurzaamheidsstrategieën bij EUR 

Het universiteitsbestuur en de decanen hebben toegezegd de inzichten uit deze dialogen te integreren in duurzaamheidsstrategieën voor zowel de afzonderlijke faculteiten als de universiteit als geheel. Deze plannen zullen de huidige Strategie 2024 vervangen. In de laatste dialoog kondigde rector magnificus Annelien Bredenoord aan dat het bestuur van EUR zal kijken welke voorstellen binnen de huidige structuur kunnen worden geïmplementeerd en welke voorstellen nieuwe middelen vereisen. Met betrekking tot samenwerking met de fossiele industrie is het doel om in het volgende academisch jaar nieuwe richtlijnen te implementeren.   

Universiteiten moeten zich inzetten voor een netto positieve impact op het klimaat en ecosystemen 

In mei 2024 zal de Sustainability Dialogues serie uitmonden in een tweedaagse 'Climate & Ecological Summit', die zich richt op de rol van universiteiten in klimaat- en ecologische crises. Dit evenement zal bestaan uit workshops die studenten en medewerkers van EUR in staat stellen duurzame projecten te initiëren. Daarnaast worden er ook sessies georganiseerd met vertegenwoordigers van andere Nederlandse universiteiten. "Universiteiten hebben de verantwoordelijkheid om complexe en urgente maatschappelijke uitdagingen in hun kernactiviteiten aan te pakken", zegt Derk Loorbach, hoogleraar maatschappelijke transities aan EUR en één van de organisatoren van de top. "Samen zullen we kennis uitwisselen, ervaringen delen en samen strategieën vormgeven om de Nederlandse academische wereld te positioneren als katalysator voor een duurzamere samenleving." 

Bent je een medewerker of student van een Nederlandse universiteit of gerelateerde organisatie en wil je deelnemen aan de gesprekken over hoe universiteiten duurzaamheidsuitdagingen kunnen aanpakken? Kom naar de EUR Sustainability Summit 2024 op 16/17 mei.

Bekijk het volledige programma van de EUR Sustainability Summit 2024

Over het Design Impact Transition (DIT) platform
Het Design Impact Transition (DIT) platform is een strategisch initiatief dat infrastructuren creëert voor transformatief academisch werk aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Als je meer wilt weten over soortgelijke initiatieven georganiseerd door het Design Impact Transition Platform, of als je betrokken wilt raken bij de transformatie van het onderwijs en de academische wereld, neem contact op met naardit@eur.nl.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met het EUR Sustainability Dialogues team via dialoog@eur.nl.

Gerelateerde content
EUR organiseert 12 universiteitsbrede dialogen over duurzaamheid in de dialoogserie Sustainability at EUR: From words to action.
Studenten op de trap van Langeveld Building
Hoe duurzaam is de Erasmus Universiteit Rotterdam? De nieuwe Sustainability Monitor helpt die lastige vraag te beantwoorden.
Docent geeft les in collegezaal
Op 16 januari start de EUR een pilot met herbruikbare bekers op de campus. Doel is om 100.000 wegwerpbekers te besparen en de hoeveelheid afval van de EUR te ve
Packback app scannen bij de kassa

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen