Extra investeringen in onderzoek en onderwijs

Lecture Wim Pijbes

Samen met achterblijvende bekostiging leidt de sterke groei van het aantal studenten tot hoge werkdruk bij medewerkers bij universiteiten. Hierdoor bestaat het risico dat de kwaliteit van onderzoek en onderwijs op termijn onder druk komt te staan. Dat vraagt om een financiële impuls vanuit de overheid, maar net als de andere universiteiten neemt de Erasmus Universiteit Rotterdam nu al zelf maatregelen om urgente knelpunten aan te pakken.

Er is extra (macro)budget vanuit de overheid noodzakelijk om de toegankelijkheid van het academisch onderwijs en de kwaliteit van onderwijs en onderzoek te behouden. In de vorig jaar gepresenteerde knelpuntenanalyse hebben alle universiteiten echter afgesproken ook zelf binnen hun mogelijkheden meer te investeren in onderzoek en onderwijs. Ook de Erasmus Universiteit neemt maatregelen.

Terugdringen werkdruk

Het College van Bestuur moedigt ten eerste de faculteiten en instituten aan om meer mensen vast in dienst te nemen. Door tijdelijke contracten terug te dringen vergroten we de zekerheid bij werknemers en kunnen we de kwaliteit van ons personeel beter op peil houden.

De universiteit stelt ook meer staf aan voor de ondersteuning van wetenschappers bij het aanvragen van research grants. Dat verlicht de belasting voor wetenschappelijk personeel, zodat ze zich meer kunnen richten op waar het echt om gaat: onderzoek en onderwijs. Deze maatregelen moeten ook bijdragen aan verlaging van de werkdruk.

Daarnaast brengt de EUR de basis zo goed mogelijk op orde door extra budget beschikbaar te stellen voor IT basisinfrastructuur. Goede IT is immers essentieel in de dagelijkse operatie van onderzoek en onderwijs en de innovatie in onderwijs, en dat belang neemt alleen maar toe.

Tenslotte gaat de universiteit de studentfaciliteiten verder verbeteren. Het aantal studieplekken wordt vergroot, vooral in Tinbergen Building. Die biedt in de periode vanaf september 2019 plek aan maar liefst zo’n 560 extra studieplekken. De 310 huidige studieplekken aldaar worden bovendien aantrekkelijker gemaakt.

'De EUR heeft al veel geld gestoken in allerlei projecten en initiatieven om het onderzoek en onderwijs te verbeteren'

Roelien Ritsema van Eck, lid CvB

Financiële ruimte

Vanwege de urgentie van de knelpunten heeft de Erasmus Universiteit goed gekeken of er nog enige financiële ruimte is om dit jaar die extra investeringen in onderzoek en onderwijs te doen. Dat bleek gelukkig mogelijk: het aantal studenten viel de afgelopen jaren telkens hoger uit dan het ministerie van OCW had verwacht. Daardoor kwamen er telkens pas later in het budgetjaar additionele gelden binnen vanuit het ministerie – en die gelden creëren nu nog financiële ruimte.

Roelien Ritsema van Eck, lid College van Bestuur: “Los van de extra investeringen heeft de EUR al veel geld gestoken in allerlei projecten en initiatieven om het onderzoek en onderwijs te verbeteren, of de ondersteuning om onderzoek en onderwijs nog beter mogelijk te maken. Denk aan het recente geopende Community for Learning and Innovation (CLI), de drie Erasmus Initiatives (multidisiciplinaire onderzoeksprogramma’s), duurzaamheid, de uitvoering van nieuwe strategie en de vernieuwing van de campus.”  

Zie ook het interview met Roelien Ritsema van Eck, lid College van Bestuur, in Erasmus Magazine over de extra investeringen. 

Meer informatie

Voor meer informatie: Persvoorlichting Erasmus Universiteit Rotterdam, 010 4081216 of press@eur.nl

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen