Samen werken aan een duurzame universiteit
Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering

Duurzaamheid

Duurzaamheid is - met recht - een veelbesproken onderwerp. Gelukkig beginnen steeds meer mensen te beseffen dat een duurzamere manier van leven - zowel thuis als op globaal niveau - essentieel is voor de huidige en komende generaties. De missie van de Erasmus Universiteit is om een positieve maatschappelijke impact te creëren. Duurzaamheid is binnen de nieuwe strategie van de universiteit een belangrijke pijler.

Duurzaamheid in ons onderwijs
Duurzaamheid als thema speelt een belangrijke rol in veel van onze bachelor- en masteropleidingen en minoren.
Duurzaamheid in ons onderzoek
Bekijk welke experts onderzoek doen naar thema's als duurzaamheid, energietransitie en duurzaam consumeren en produceren.
Sustainable Development Goals
We gaan actief monitoren hoe we met ons onderwijs en onderzoek bijdragen aan de Sustainable Development goals van de VN.
Duurzame bedrijfsvoering
In onze bedrijfsvoering hebben we aandacht voor de reductie van emissies, energie- en waterverbruik en en het stimuleren van mobiliteit, groene energie en duurzame inkoop.

"Wij omarmen het concept van duurzame ontwikkeling als een mondiale voetafdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor de mensheid en de planeet."

Om maatschappelijke impact te creëren, moeten we echte keuzes maken. Wij kunnen geen maatschappelijke impact realiseren als wij de economische en ecologische gevolgen van die keuzes niet in ogenschouw nemen. Daarom omarmen wij het concept van duurzame ontwikkeling als een mondiale voetafdruk voor waardigheid, vrede en welvaart voor de mensheid en de planeet, nu en in de toekomst. Wij willen bijdragen aan een duurzame samenleving door kritisch en gericht na te denken en onderwijs te geven. We willen deze bijdrage ook leveren door in actie te komen: binnen ons onderzoek, onderwijs en bedrijfsvoering, alsmede binnen onze samenwerkingsverbanden.

Duurzaamheid op de EUR