Facultaire gesprekken over online onderwijsprojecten

De afgelopen maand zijn met vrijwel alle faculteiten van de EUR eerste gesprekken gevoerd over de volgende stap die zij willen zetten op het gebied van online onderwijs.

De volgende stap van de faculteit kan er op gericht zijn om een volledig online module te ontwikkelen of om nieuwe online onderwijs toepassingen te ontwikkelen om het campus-based onderwijs te verbeteren.

Bij de meeste faculteiten was het eerste gesprek over de volgende stap op het gebied van online onderwijs oriënterend van aard. Bij een aantal gesprekken zijn al eerste concrete ideeën voor een (innovatie)project geformuleerd. In de komende periode zullen de faculteiten intern nagaan op welk project ze graag willen inzetten. Daarna zal een tweede gesprek worden ingepland en zullen de faculteiten vervolgens ondersteund worden om hun ambitie waar te maken.

Bij twee faculteiten (ISS en FW) is de ideeënvorming al in een verder gevorderd stadium.

ISS (International Institute of Social Studies) wil een MOOC gaan ontwikkelen op het gebied van Local Economic Development (LED). Daarnaast wil ISS twee SPOCs (Small Private Online Courses) gaan ontwikkelen. De eerste SPOC zal gaan over entrepreneurship development (incubators, innovation, women entrepreneurship, business development services and development finance); de tweede over LED op meso niveau (global value chains, clustering, local production systems, agrichains, strategic planning, locality branding).

FW (Faculteit der Wijsbegeerte) gaat in 2016-2017 een volledig Engelstalige Master aanbieden, waarbinnen studenten kunnen kiezen uit twee profielen, ‘Philosophy, Politics and Economics’ (PPE) en ‘Continental Philosophy and its History’ (CPH). Om beide profielen onder de aandacht te brengen van de internationale doelgroep wil FW twee MOOCs gaan ontwikkelen.

Meer informatie

Voor meer informatie contact Gerard Baars (baars@risbo.eur.nl), projectleider deelprogramma online onderwijs EUR.