Hoe vitaal zijn medewerkers van de gemeente Rotterdam tijdens de coronacrisis?

Medewerkers blijven thuis vitaal aan het werk tijdens de coronacrisis wanneer ze voldoende ondersteuning krijgen van de organisatie en hun directe leidinggevende(n). Dat blijkt uit vijfdelig onderzoek van Joëlle van der Meer, promovendus aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad (KWP-OSS), een initiatief tussen de Erasmus Universiteit Rotterdam en de gemeente Rotterdam. 

Aan de eerste peiling in april namen 5373 medewerkers van de gemeente deel. Tussen april en oktober werden binnen dezelfde groep vier vervolgpeilingen gedaan. De Erasmus Universiteit Rotterdam streeft ernaar om een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de stad door kennisuitwisselingen te creëren tussen praktijk en wetenschap. Op basis van de onderzoeksresultaten neemt de gemeente Rotterdam verschillende interventies om medewerkers beter te ondersteunen tijdens het werken in de coronacrisis.

Uit het onderzoek blijkt dat de meerderheid van de medewerkers goed met de veranderende situatie naar thuiswerken lijkt om te kunnen gaan. “Uiteraard is het wel zo dat de werk-privé balans voor veel medewerkers nogal onder druk is komen te staan, met name voor medewerkers die extra zorgtaken moeten verrichten en medewerkers met (kleine) kinderen thuis” zegt Wido Oerlemans, coördinator van KWP-OSS. Medewerkers die minder in balans zijn ervaren ook meer burn-out klachten en minder vitaliteit. Van grote invloed op de vitaliteit is ook het wegvallen van sociaal contact met collega’s.

“Het goede nieuws is dat het krijgen van (extra) ondersteuning van de leidinggevende(n) en het nemen van corona-gerelateerde maatregelen wel degelijk een positieve rol kunnen spelen om medewerkers vitaal aan het werk te houden”.

Blijven sturen op een vitale, veerkrachtige werkomgeving

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft de gemeente Rotterdam diverse maatregelen genomen om hun medewerkers voldoende te ondersteunen. Hierbij kun je o.a. denken aan het faciliteren van bureaustoelen, laptops, en het creëren van een veilige online omgeving om effectief te kunnen blijven (samen)werken. Maar ook zoeken naar manieren om online het sociale contact en de interactie tussen collega’s te vergroten.  “De gemeente Rotterdam is erg blij met het onderzoek”, zegt Lucianne Vermeulen – Verandermanager Veerkrachtig R’ en Future Work Skills binnen de gemeente Rotterdam. “Juist dit soort onderzoek geeft onze organisatie praktische handvaten zodat we de vinger aan de pols kunnen houden en adequate maatregelen kunnen nemen om onze medewerkers vitaal en veerkrachtig aan het werk te houden”.

Bijdrage aan wetenschappelijke inzichten

Voor dit onderzoek heeft Joëlle van der Meer recentelijk de ‘Best Young Researcher Paper 2020’ ontvangen tijdens de European Group for Public Administration (EGPA-)conferentie. Dit laat zien dat het onderzoek niet alleen voor de gemeente Rotterdam van belang is geweest, maar ook bijdraagt aan wetenschappelijke inzichten.

Onderzoeker
dr. Wido Oerlemans
Onderzoeker
Onderzoeker
Professor
Meer informatie

De Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad

De Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad is een initiatief van de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Samen met private en publieke partners werken wij aan oplossingen voor het slim organiseren van grootstedelijke vraagstukken. Hierbij kun je denken aan organisatievraagstukken op het gebied van slimmer netwerken, artificiële intelligentie, duurzaamheid, veiligheid en welzijn. Meer informatie kunt u vinden op de website: https://organisatiesineenslimmestad.nl/.

Onderzoekers: Dr. Wido Oerlemans, Joëlle van der Meer (MSc), drs. Lucianne Vermeulen, drs. Marn van Rhee, dr. Brenda Vermeeren en prof. dr. Bram Steijn. 

Meral van Leeuwen, persvoorlichter EUR, 06-40264367, press@eur.nl.

Gerelateerde content
Nieuwe ‘Kenniswerkplaats Organisaties in een Slimme Stad’. Door theorie en praktijk dichter bij elkaar te brengen, ontstaan nieuwe inzichten over veranderende…

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen