Kleine stappen zetten naar een echte baan, zo helpen we Rotterdammers weer aan werk

Rotterdam is naar verhouding de ‘bijstandshoofdstad’ van Nederland. Hoe krijgen we mensen die in de bijstand zitten weer aan het werk? Vaak wordt er geroepen dat je gewoon moet werken voor je geld en dat je in Nederland te gemakkelijk een uitkering krijgt. Hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse Menno Fenger en onderzoeker Robin Simonse zien dat er een grote groep mensen is die meer dan alleen een duwtje in de goede richting nodig heeft, om weer aan het werk te komen. Maar hoe dan?

Fortune tellers

“Je ziet een breed scala aan problemen, van relatie- tot schuldenproblematiek, en als je die niet oplost dan is het haast onmogelijk om uit de bijstand te komen”, legt Menno Fenger uit. Om dit goed te onderzoeken trekken Fenger en Simonse de wijken in om met de bijstandsgerechtigden zelf te praten over wat zij nodig hebben om van uitkering naar werk te gaan. “Dat zijn instrumenten als begeleiding en coaching die mensen langduriger helpen om de stappen te zetten die nodig zijn.”

Kleine stappen zetten naar een echte baan

Robin Simonse: “De rol van de bijstandsconsulent verandert. Vroeger was het een matchmaker: je zoekt iemand bij een functie. Maar voor deze grote groep langdurig werklozen nemen zij meer de rol aan van maatschappelijk werker.” Uit onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam blijkt dan ook dat op deze manier het wel kan lukken om mensen aan het werk te krijgen, zonder dat het extra geld kost.

Van uitstroom naar mensen aan een beter leven helpen

“Het klinkt misschien idealistisch”, zegt Menno Fenger. “Maar ik denk dat de bijstand moet gaan van uitstroom, minder mensen in een uitkering, naar brede welvaart. Mensen helpen een beter leven te krijgen. Dat moet het doel van gemeenten worden.”

Wil je meer weten over het onderzoek van Erasmus Universiteit Rotterdam naar wat de beste methode is om langdurig bijstandsgerechtigden weer aan het werk krijgen? Bekijk deze video!

Professor

prof.dr. (Menno) HJM Fenger

Promovendus

(Robin) RM Simonse

Meer informatie

Brede welvaart, oftewel alles wat mensen van waarde vinden. Onze EUR wetenschappers doen regelmatig onderzoek naar dit onderwerp. Benieuwd wat er speelt binnen dit thema? Lees verder in ons dossier.

Gerelateerde content

Menno Fenger benoemd tot hoogleraar Institutionele Beleidsanalyse

Menno Fenger, benoemd tot hoogleraar Bestuurskunde, richt zich met zijn leerstoel op het vinden van oplossingen voor problemen in de hedendaagse verzorgingstaat…

Opsporen laaggeletterdheid van belang voor re-integratie

Bijstandsgerechtigden met ontbrekende basisvaardigheden staan vaak op achterstand bij re-integratie. Onderzoek hiernaar ontvangt subsidie van ZonMW van €350.000

Op weg naar waardevol werk voor Rotterdammers

Rotterdam moet op zoek naar een nieuwe type sociaal contract waar iedereen zich verbindt aan het realiseren van een gedeeld ideaal, waardevol werk.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen