Loes Keijsers wint Dr. Hendrik Muller Prijs 2023

CreativeDesk

Loes Keijsers, hoogleraar pedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, is de winnaar van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2023. Keijsers gebruikt smartphones en serious games om inzicht te krijgen in het leven van individuele pubers. Zo wil ze betere theorieën en uiteindelijk effectievere methoden ontwikkelen om mentale problemen bij toekomstige generaties tegen te gaan. De prijsuitreiking vindt plaats op 7 december in Amsterdam, met daaraan gekoppeld een mini-symposium:Under pressure?! Naar een mentaal gezonde generatie 

Hoe kunnen ouders hun opgroeiende kinderen begeleiden tot evenwichtige, veerkrachtige volwassenen? Op die vraag is geen eenduidig antwoord. Pedagogiek heeft vastgesteld dat grenzen stellen, steun bieden en het bevorderen van autonomie kernelementen zijn van een goede opvoeding, maar niet álle pubers varen daar wel bij. Keijsers’ innovatieve onderzoek onder individuele pubers heeft voor het eerst expliciet aangetoond dat wat positief uitpakt voor het ene kind averechts kan werken voor een ander.

Omdat algemene principes tekort schieten, gaat Loes Keijsers en haar team op zoek naar meer gedetailleerde kennis over de dynamiek tussen pubers en hun omgeving. Tot voor kort was het vrijwel onmogelijk om individuele pubers in hun dagelijks leven te volgen. Dankzij de smartphone is dat nu wel mogelijk. Keijsers gebruikt de telefoon om pubers meerdere keren per dag kort te bevragen over wat ze doen, met wie ze zijn en hoe ze zich voelen. Zo verzamelt ze waardevolle data, die ze met complexe tijdreeksanalyses bewerkt. Ook zet ze samen met psychiaters, psychologen en ontwerpers cognitieve gedragstherapie om in serious games, die al duizenden jongeren hebben geholpen om beter met stress om te gaan.

Door haar creatieve benadering, de verbindingen die ze weet te leggen tussen vakgebieden en haar indrukwekkende bijdrage aan wetenschap en maatschappij vindt de jury van de Dr. Hendrik Mullerprijs Loes Keijsers een uitstekende laureaat. Het feit dat een groeiend aantal jongeren last heeft van mentale problemen, maakt haar onderzoek extra relevant.

Over Loes Keijsers

Loes Keijsers (1982) is sinds 2020 als hoogleraar pedagogiek verbonden aan de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences in Rotterdam. Ze studeerde gedragsbiologie in Utrecht en promoveerde daar in 2010 cum laude op een proefschrift over de invloed van opvoeding op jeugdcriminaliteit. Keijsers publiceert in internationale toptijdschriften en heeft vele eerdere onderscheidingen ontvangen. Zo werd haar in 2022 een ERC consolidator grant toegekend van 2 miljoen euro. Zij besteedt deze beurs aan een vijfjarig onderzoeksproject waarmee ze in een theoretisch kader wil vangen hoe ouders hun kinderen het beste kunnen ondersteunen. Ook wil ze nieuwe onderzoeksmethoden ontwikkelen en zoekt ze samen met ouders en jongeren naar de beste aanpak. Haar ontdekking dat elk kind een andere omgeving nodig heeft om te floreren vertaalt ze samen met collega’s naar praktische toepassingen zoals gepersonaliseerde opvoedingsadviezen en eHealth-apps. Keijsers deelt haar werk graag met een groot publiek. Zij houdt lezingen door het hele land, en schreef het boek ‘Waarom tieners zo irritant kunnen zijn, en hoe je daar als ouders mee kunt leren leven.’

De Dr. Hendrik Muller Prijs

De tweejaarlijkse Dr. Hendrik Muller Prijs is bestemd voor een in Nederland werkzame onderzoeker die zich bijzonder verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen en/of sociale wetenschappen en die niet langer dan vijftien jaar geleden is gepromoveerd. De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een oorkonde. De laureaat kan het geldbedrag gebruiken voor (mede)financiering van een onderzoeksproject naar keuze. De prijs wordt mogelijk gemaakt door het Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, dat is opgericht door de Nederlandse zakenman, wetenschapper en diplomaat Hendrik Pieter Nicolaas Muller (1859 -1941). De KNAW verzorgt de jurering en de uitreiking van de prijs.
Het is de eerste keer dat de Dr. Hendrik Muller Prijs uitgereikt wordt aan een wetenschapper van de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

  
Prijsuitreiking

De Dr. Hendrik Muller Prijs wordt uitgereikt tijdens een feestelijke, openbare bijeenkomst op 7 december 2023 van 15.30 tot 17.30 in het Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29 in Amsterdam.

Mini-symposium 

Tijdens de de prijsuitreiking vindt een mini-symposium plaats: 

Under pressure?! Naar een mentaal gezonde generatie

Symposium ter gelegenheid van de uitreiking van de Dr. Hendrik Muller Prijs 2023

Depressie bij jongeren komt veel voor, maar de oorzaken zijn nog niet goed bekend. Komt het door de opvoeding? Spelen sociale media een rol? Of hebben kinderen zelf weinig vaardigheden om met stress om te gaan? 

Gedragswetenschapper Loes Keijsers ontvangt dit jaar de Dr. Hendrik Muller Prijs als erkenning voor haar baanbrekende onderzoek, waarbij ze zich richt op relaties in de adolescentie en op het welzijn van het kind en de adolescent en de bijdrage van de ouders bij dit welzijn.

Aanmelden kan al wel via deze link.

Persbericht grotendeels overgenomen van de KNAW

Professor
Meer informatie

Marjolein Kooistra, communicatie ESSB, 06 83676038 | kooistra@essb.eur.nl

Gerelateerde content
Loes Keijsers heeft een European Research Council Consolidator Grant van 2 miljoen euro ontvangen voor haar onderzoeksproject naar opvoeding van jongeren.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen