Negen EUR-onderzoekers ontvangen een Vidi-beurs van 800.000 euro

Negen onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en het Erasmus MC ontvangen ieder een Vidi-financiering van 800.000 euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Hiermee kunnen zij de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten.

Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls).

Laureaten Erasmus Universiteit Rotterdam

Correct Voorspellen van Keuzegedrag in de Gezondheidszorg - dr. Esther de Bekker-Grob, Erasmus School of Health Policy & Management

Het correct voorspellen van keuzegedrag van patiënten voorkomt slechte beleidsbeslissingen en ‘gissen-en-missen’ implementatie in de gezondheidszorg. Echter, huidige modellen analyseren keuzes alsof zij geheel onafhankelijk zijn van externe invloeden en belemmeren het accuraat vooraf evalueren van gezondheidszorgbeleid. Dit onderzoeksproject ontwikkelt en valideert een sociaal onderling afhankelijk keuze-paradigma om deze kloof te dichten.

Lees meer over het onderzoeksproject van Esther de Bekker-Grob

Beperkte aansprakelijkheid: vloek of zegen? - prof.dr. Peter Koudijs, Erasmus School of Economics

Bij beperkte aansprakelijkheid kunnen ondernemers onder sommige schulden uitkomen. Dit stimuleert hen om meer risico te nemen. Is dat een vloek of een zegen? Peter Koudijs duikt in de geschiedenis van de introductie van beperkte aansprakelijkheid in de VS en bekijkt wat de effecten hiervan waren op ondernemers en innovatie.

Lees meer over het onderzoeksproject van Peter Koudijs

ENCODE: Explicatie van Normen voor Collectieve Deliberatie - dr. Frederik van de Putte, Erasmus School of Philosophy (per 1 februari 2021)

Echte democratie vereist collectieve deliberatie: burgers moeten niet enkel stemmen, maar ook overleggen. Maar aan welke normen kan zulk overleg voldoen? Dat is de centrale vraag in dit project, waarin Frederik van de Putte formele modellen ontwikkelt van deliberatie als een interactief, dynamisch proces, om de normatieve beperkingen ervan in kaart te brengen.

Kinderen op eigen kracht naar veilig online gedrag - dr. Esther Rozendaal, Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Digitale media bieden kansen maar ook risico’s voor kinderen. Daarom wordt op steeds meer scholen geïnvesteerd in digitale mediawijsheid. Maar mediawijs zijn betekent niet automatisch dat kinderen zich online veilig gedragen. Met innovatieve game-technologie achterhalen de onderzoekers hoe kinderen empowered kunnen worden om zich online veilig te gedragen.

Lees meer over het onderzoeksproject van Esther Rozendaal

Laureaten Erasmus MC

Optimaal gebruik van de tijd - dr. Devika Narain

Precies getimede handelingen zijn onderdeel van praktisch al het bekwaam gedrag bij mens en dier. Dit soort handelingen representeren niet alleen de normale functie van het zenuwstelsel, ze vertegenwoordigen een optimale functie. Dit voorstel onderzoekt hoe de hersenen geheugen en omgevingssignalen gebruiken om snelle en nauwkeurig getimede handelingen te genereren.

Stabilisatie van de DNA replicatiemachine voor het behoud van genoomintegriteit - dr. Arnab Ray Chaudhuri

DNA replicatiestress gaat vooraf aan genoominstabiliteit, hetgeen gelinkt is aan de ontwikkeling van kanker. In dit project wil de onderzoeker de factoren bestuderen die het replicatieproces instabiel maken en hoe cellen omgaan met deze genetische instabiliteit.

Nieuwe biomarkers voor beeldvorming herseninfarct - dr. Kim van der Heiden

Een herseninfarct wordt veroorzaakt door scheuren van de kap over een vetophoping in de halsslagader. In dit project zal de onderzoeker die werkt op het kruispunt van cardiovasculaire biologie, technologie, en beeldvorming, kapjes in het laboratorium namaken om nieuwe biomarkers voor beeldvorming van kap scheuring te identificeren.

Op weg naar gepersonaliseerde screening voor darmkanker - dr. Iris Lansdop-Vogelaar

De bevolkingsonderzoeken kanker zijn voor iedereen hetzelfde, ondanks substantiële verschillen in risico. Dit project beoogt gepersonaliseerde screening in de praktijk te brengen. Allereerst bepalen de onderzoekers de optimale screeningsstrategie op basis van geslacht, leeftijd en voorgaande screeningsresultaten om vervolgens het voordeel van gepersonaliseerde screening in een klinische studie te onderzoeken.

De brein-infiltrerende T-cel ontmaskerd - dr. Marvin van Luijn

Het Epstein-Barr virus is een belangrijke maar onbegrepen drijfveer van auto-immuunziekten waarbij CD4+ T- en B-cellen genetisch anders zijn. De onderzoeker wil begrijpen hoe cytotoxische CD4+ T-cellen aangezet worden het brein binnen te dringen en de opgedane kennis gebruiken om het ziektebeloop van multipele sclerose beter te voorspellen en behandelen.

Bekijk de eerdere laureaten van Vidi-beurzen bij Erasmus Universiteit Rotterdam.

Meer informatie

Meral van Leeuwen, persvoorlichting EUR: 06-40264367 of press@eur.nl

Gerelateerde links
Eerdere ontvangers van NWO-Vidi

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen