Vidi Grants

Campus Woudestein

Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het NWO-Talentprogramma (voorheen: de Vernieuwingsimpuls). De Vidi-subsidievorm is gericht op onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren onderzoek op postdocniveau hebben verricht en daarbij vernieuwende ideeën genereren en succesvol zelfstandig werken. Zij mogen een eigen vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en zelf een of meer onderzoekers aanstellen. Veel wetenschappers aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verwierven al een Vidi-beurs. Zij bestuderen uiteenlopende onderwerpen als vaderschap in de 21e eeuw, raciale stereotypes in sportverslaggeving en de rol van eiwitten in de ontwikkeling van ons brein. 

Winnaars 2023

 • De grote impact van de kleine hersenen: de rol van het cerebellum in het ontwikkelingstraject van autisme

  dr. H.J. Boele, Erasmus MC

  Hoe zien de hersencellen eruit van iemand met autisme? Ik wil onderzoeken hoe verschillende genetische oorzaken leiden tot structurele veranderingen in hersencellen en hoe deze leiden tot autistisch gedrag. Ook zal ik ontrafelen in hoeverre de meest voorkomende niet-genetische risicofactor voor autisme, een beschadiging van de kleine hersenen rond de geboorte, verschilt van de genetische vormen. Voor mijn onderzoeksproject zal ik gebruik maken van nieuwe methoden om hersenverbindingen en -activiteit te bestuderen in proefdieren.

 • Waarom genieten mensen van stereotypen in online pornografie?

  dr. S.R.J.M. van Bohemen, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Pornografie gebruikt vaak stereotypen om kijkers seksueel genot te bezorgen. Deze vorm van entertainment wordt op het internet dagelijks wereldwijd door honderden miljoenen mensen geconsumeerd. Ik zal een interdisciplinaire multi-methods benadering ontwikkelen om te begrijpen waarom zoveel mensen met diverse sociale achtergronden zo graag naar stereotypen kijken in online porno. Is het omdat ze andere sociale groepen willen domineren of iets over hen willen leren? Of genieten ze van deze stereotypen omdat ze daarvan iets leren over zichzelf? Ik bestudeer ook wat de impact van deze stereotypen is op jongeren en hoe we de schadelijke effecten hiervan effectief kunnen voorkomen.

 • Intrinsieke afweer tegen virusinfecties van het zenuwstelsel

  dr. M. van Gent, Erasmus MC

  Virusinfecties van het zenuwstelsel kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende neurologische schade bij pasgeborenen, ooginfecties die kunnen leiden tot permanente blindheid, en ontstekingen in de hersenen met dodelijke afloop. In dit onderzoek zal worden bepaald hoe zenuwcellen zich bewapenen tegen deze infecties om ervoor te zorgen dat schadelijke virussen niet kunnen binnendringen. Een beter inzicht in deze beschermende processen zal aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën om deze virusinfecties te bestrijden en daarmee ernstige aandoeningen aan het zenuwstelsel te voorkomen.

 • Perfecte ouders

  prof. P.C.M. Luijk, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Een kind opvoeden is mooi en zwaar tegelijk. Veel ouders zijn erg moe. Vermoeidheid is een voorloper van burnout bij ouders. Maatschappelijke trends kunnen ouders het idee geven dat opvoeding iets is dat je perfect moet doen en iets dat je zonder hulp moet kunnen. Paradoxaal genoeg draagt bestaand opvoedadvies waarschijnlijk bij aan ouderlijke vermoeidheid en burnout door de impliciete boodschap dat perfect opvoeden bestaat. In dit onderzoek bestuderen pedagogen hoe maatschappelijke trends ouderlijke vermoeidheid en symptomen van burnout beïnvloeden en ontwikkelen zij samen met ouders toekomstbestendige oplossingen om vermoeidheid en burnout terug te dringen.

 • Ons samenbrengen of uit elkaar halen? Hoe het werken in meerdere teams inclusie op de werkplek beïnvloedt

  dr. J. Mell, Rotterdam School of Management, Erasmus University

  Veel mensen werken in meerdere teams tegelijk. Hoewel dit betekent dat ze veel collega's in hun verschillende teams ontmoeten, betekent dit ook dat ze weinig tijd hebben om zinvolle relaties op te bouwen in elk van hun teams. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich als een buitenstaander behandeld voelen in plaats van volledig op de werkplek te worden opgenomen. Dit project onderzoekt hoe het werken in meerdere teams inclusie van vrouwen en mannen op de werkplek beïnvloedt en ontwikkelt oplossingen om mogelijke negatieve effecten te compenseren die het werken in meerdere teams kan hebben op de inclusie van werknemers.

 • Informatie over eerdere prestaties: een zegen of een vloek?

  dr. K.M. Stegers-Jager, Erasmus MC

  Vaak hebben beoordelaars al voorinformatie over een student. Deze voorinformatie kan bijdragen aan het leren, bijvoorbeeld door specifieke feedback, maar kan ook leiden tot stigmatisering. Dit project onderzoekt hoe voorinformatie een rol speelt bij individuele beoordelingen en bij beslissingen op basis van meerdere beoordelingen. Daarbij kijken de onderzoekers of dit leidt tot onterechte verschillen in beoordelingen tussen studenten met en zonder migratieachtergrond. Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten en daarmee voor het realiseren van een diverse beroepsbevolking voor onze multiculturele samenleving.

 • Hoe faciliteren stedelijke migratie-infrastructuren de mobiliteit van ongedocumenteerden?

  dr. T. Swerts, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Irreguliere migratie is een politieke prioriteit geworden in Europa. Terwijl Europees en nationaal beleid migranten die ‘in transit’ zijn naar een verdere bestemming criminaliseert, nemen steden en lokale actoren een meer inclusieve houding aan. De lokale respons op zogenaamde ‘transitmigratie’ lijdt echter onder een dubbel kennisgebrek over het veld van institutionele en niet-institutionele actoren die lokale dienstverlening verlenen aan ongedocumenteerden en de omstandigheden van migranten ter plaatse. Dit project adresseert dit kennisgebrek door stedelijke migratie-infrastructuren in drie Europese transit knooppunten te vergelijken en aan te tonen hoe deze infrastructuren de aankomst, doorreis, vestiging en vertrek van ongedocumenteerden lokaal faciliteren.

 • De mysterieuze zaak van biologische donkere materie en menselijke uniciteit

  dr. A. Vidaki, Erasmus MC

  Het overgrote deel van onze DNA-code zit vol met segmenten die meerdere keren worden herhaald én geen genen bevatten. Tot dusver hebben wetenschappers ze grotendeels genegeerd omdat ze moeilijk te lezen waren. Toch weten we dat ze in principe kunnen veranderen of vergroten en ziekte kunnen beïnvloeden. In dit project ontwikkelen onderzoekers nieuwe laboratorium- en computationele methoden om zowel de sequentie als het chemische profiel van lange DNA-herhalingen nauwkeurig te lezen. Vervolgens gebruiken ze ze om hun variatie tussen verschillende weefsels van niet-verwante individuen en eeneiige tweelingen te bestuderen, om de waarheid achter de uniciteit van repetitief DNA te ontdekken.

 • De werking van schildklierhormoon in menselijke hersencellen

  dr. W.E. Visser, Erasmus MC

  Schildklierhormoon is cruciaal voor de hersenontwikkeling bij mensen. Dit multidisciplinaire project bestudeert de werking van schildklierhormoon op ontwikkeling van menselijke hersenen met een combinatie van stamcel technologie en vooruitstrevende beeldvorming, om zo de rol van schildklierhormoon in gezondheid en in ziekte beter te begrijpen.

 • Samenwerking tussen artsen en computers om betere diagnoses te stellen

  dr. L. Zwaan, Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR)/ Erasmus MC

  ‘Computermodellen kunnen huidkanker beter diagnosticeren dan artsen’ is een kop die u in de krant kunt tegenkomen. Computers worden inderdaad steeds beter in het diagnosticeren van ziekten zoals huidkanker. Een samenwerking tussen arts en computer kan het diagnostisch proces aanzienlijk verbeteren, maar het is nog niet duidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien. Dit onderzoek zal daar inzicht in geven.

Vidi-beurzen in voorgaande jaren

Winnaars rond 2021 (toegekend in juni 2022):

De inclusie van mensen met een beperking is een belangrijke maatschappelijke kwestie. We denken bij zulke beperkingen vaak aan de negatieve gevolgen ervan. Wat als er ook positieve effecten zouden zijn? Denk bijvoorbeeld aan het doorzettingsvermogen van iemand die een ziekte of handicap heeft moeten overwinnen. Door middel van een serie (veld) experimenten gaat deze studie onderzoeken of je door slimme interventies het stigma dat kleeft aan mensen met een beperking kan aanpakken, en hen zo kansen kan bieden voor zelfontplooiing en het starten van een eigen bedrijf.

Wiet heeft twee gezichten. Één die gebruikers helpt zich beter te voelen en één die juist problemen veroorzaakt. Dit onderzoek leert ons hoe dat kan. In medische en niet-medische gebruikers uit verschillende landen onderzoeken we welke eigenschappen van gebruikers en hun omgeving ons het beste kunnen vertellen wie welke plussen en minnen gaat ervaren.

Ernstige vormen van epilepsie hebben vaak een genetische oorzaak. In een aanzienlijk deel van de gevallen wordt die oorzaak echter niet gevonden. Dit onderzoek gaat op zoek naar erfelijke oorzaken buiten de genen zelf, in het niet-coderende DNA. Middels nieuwe technologieën en stamcelmodellen worden stukjes DNA onderzocht die genen reguleren, en die mogelijk epilepsie kunnen veroorzaken als deze regulatie verstoord raakt. Dit onderzoek zal leiden tot nieuwe kennis over het ontstaan van de ziekte, betere mogelijkheden voor diagnostiek en op de lange termijn mogelijk bijdragen aan nieuwe behandelingsmethodes.

Obesitas van de moeder, al voor en tijdens de zwangerschap, leidt tot een verhoogd risico op hart-en vaatziekten bij kinderen van deze vrouwen. Het is niet bekend hoe dit verhoogde risico ontstaat. Dit onderzoek leert ons hoe obesitas van de moeder de ontwikkeling van de placenta en het embryo in de vroegste fase van het leven beïnvloedt, wat de gevolgen hiervan zijn voor het kind voor de rest van het leven, en welke mogelijke stappen we kunnen nemen om deze nadelige gevolgen te voorkomen.

Mannen en vrouwen hebben een verschillende kans op cognitieve condities. Bijvoorbeeld, autisme komt meer voor bij mannen en angstcondities meer bij vrouwen. Omdat vrouwen twee X-chromosomen hebben en mannen maar één, moeten vrouwen één X-chromosoom uitzetten. Hoe dit gaat is niet goed bekend en zou sommige man-vrouw verschillen kunnen verklaren. De onderzoekers gaan dit uitzetten van een X-chromosoom onderzoeken en hopen een verklaring voor de genoemde man-vrouw verschillen te vinden.

Onze nieren en bloed zijn continue in contact met elkaar omdat de nier het bloed filtert. Een belangrijke vraag is hoe dit contact verandert wanneer de nierfunctie afneemt of wanneer bloedcellen zich abnormaal gedragen bij een bloedkanker. Klinische data geven aan dat het antwoord op deze vraag dringend nodig is, aangezien patiënten met een verminderde nierfunctie een abnormale bloedproductie hebben en patiënten met bloedkanker een verminderde nierfunctie hebben. Ons doel is het beschermen van de nierfunctie tegen falen bij bloedkanker en het waarborgen van een normale bloedproductie bij nierziekte.

Ongereguleerde DNA-replicatie kan een onbeperkt proliferatiepotentieel bieden aan tumorcellen. De mechanismen die DNA-replicatiemachines reguleren, zijn slecht begrepen. Dit onderzoek richt zich op het identificeren van de specifieke kenmerken van de chromatine-organisatie tijdens replicatie in kankercellen en richt zich op die om instabiliteit van het DNA-replicatieproces in kankercellen te veroorzaken.

Het wordt makkelijker om iemand te verstaan als je zijn mondbewegingen kunt zien. Dit is een voorbeeld van multisensorische integratie, wat een belangrijke functie is van onze hersenen. Wetenschappers gaan met behulp van microscopen en elektrische metingen in muizen onderzoeken hoe gehoorsinformatie in de hersenen geïntegreerd wordt met informatie van andere zintuigen.

Tumoren veranderen in de loop van de tijd. Afwijkingen in chromosomen zijn een belangrijke oorzaak van deze progressieve veranderingen in de aard en samenstelling van cellen waaruit een tumor bestaat. Deze veranderingen kunnen leiden tot therapieresistentie bij bijvoorbeeld glioblastoom, het dodelijkste type hersenkanker. Biofysici ontwikkelen een technologie om zeldzame kankercellen met ernstige chromosomale afwijkingen te identificeren en deze cellen met ongekende resolutie te bestuderen. Ze onderzoeken de oorzaken en gevolgen van afwijkende chromosomen in glioblastoom en willen informatie genereren die kan leiden tot een betere behandeling van glioblastoom.

Overzicht van de winnaars in de ronde 2020.

Het correct voorspellen van keuzegedrag van patiënten voorkomt slechte beleidsbeslissingen en ‘gissen-en-missen’ implementatie in de gezondheidszorg. Echter, huidige modellen analyseren keuzes alsof zij geheel onafhankelijk zijn van externe invloeden en belemmeren het accuraat vooraf evalueren van gezondheidszorgbeleid. Dit onderzoeksproject ontwikkelt en valideert een sociaal onderling afhankelijk keuze-paradigma om deze kloof te dichten.

Bij beperkte aansprakelijkheid kunnen ondernemers onder sommige schulden uitkomen. Dit stimuleert hen om meer risico te nemen. Is dat een vloek of een zegen? Peter Koudijs duikt in de geschiedenis van de introductie van beperkte aansprakelijkheid in de VS en bekijkt wat de effecten hiervan waren op ondernemers en innovatie.

Echte democratie vereist collectieve deliberatie: burgers moeten niet enkel stemmen, maar ook overleggen. Maar aan welke normen kan zulk overleg voldoen? Dat is de centrale vraag in dit project, waarin Frederik van de Putte formele modellen ontwikkelt van deliberatie als een interactief, dynamisch proces, om de normatieve beperkingen ervan in kaart te brengen.

Digitale media bieden kansen maar ook risico’s voor kinderen. Daarom wordt op steeds meer scholen geïnvesteerd in digitale mediawijsheid. Maar mediawijs zijn betekent niet automatisch dat kinderen zich online veilig gedragen. Met innovatieve game-technologie achterhalen de onderzoekers hoe kinderen empowered kunnen worden om zich online veilig te gedragen.

Precies getimede handelingen zijn onderdeel van praktisch al het bekwaam gedrag bij mens en dier. Dit soort handelingen representeren niet alleen de normale functie van het zenuwstelsel, ze vertegenwoordigen een optimale functie. Dit voorstel onderzoekt hoe de hersenen geheugen en omgevingssignalen gebruiken om snelle en nauwkeurig getimede handelingen te genereren.

DNA replicatiestress gaat vooraf aan genoominstabiliteit, hetgeen gelinkt is aan de ontwikkeling van kanker. In dit project wil de onderzoeker de factoren bestuderen die het replicatieproces instabiel maken en hoe cellen omgaan met deze genetische instabiliteit.

Een herseninfarct wordt veroorzaakt door scheuren van de kap over een vetophoping in de halsslagader. In dit project zal de onderzoeker die werkt op het kruispunt van cardiovasculaire biologie, technologie, en beeldvorming, kapjes in het laboratorium namaken om nieuwe biomarkers voor beeldvorming van kap scheuring te identificeren.

De bevolkingsonderzoeken kanker zijn voor iedereen hetzelfde, ondanks substantiële verschillen in risico. Dit project beoogt gepersonaliseerde screening in de praktijk te brengen. Allereerst bepalen de onderzoekers de optimale screeningsstrategie op basis van geslacht, leeftijd en voorgaande screeningsresultaten om vervolgens het voordeel van gepersonaliseerde screening in een klinische studie te onderzoeken.

Het Epstein-Barr virus is een belangrijke maar onbegrepen drijfveer van auto-immuunziekten waarbij CD4+ T- en B-cellen genetisch anders zijn. De onderzoeker wil begrijpen hoe cytotoxische CD4+ T-cellen aangezet worden het brein binnen te dringen en de opgedane kennis gebruiken om het ziektebeloop van multipele sclerose beter te voorspellen en behandelen.

Overzicht van de zes wetenschappers die in 2019 de Vidi-beurs hebben gewonnen:

Modern technology and the internet makes data collection easier such that data sets are growing bigger, but also less reliable. Alfons will therefore develop new statistical methods for rating data that are not influenced by bad data points.

Cities across the world are looking for ways to make their economies more circular, and localised production is seen as key to this process. Brandellero will comparatively examines how making locally is articulated and valued, in order to understand its potential role in sustainable urban futures.

Think before you act. An important feature of voluntary movements is that we can decide about an optimal strategy before execution. It is currently unclear how the brain determines an action plan that guides future movement. Gao will study how the cerebellum (little brain) helps by making a decision.

Hepatitis E virus has emerged as a true global health issues, with particular threatens to pregnant women and organ transplantation patients. Pan aims to identify treatment from existing FDA-approved medications that are safe, cheap and effective to combat this disease in developing and developed counties. 

Stoop will deepen the knowledge on poverty using novel field experiments requiring rich and poor households to return envelopes. The experiments mimic daily chores, and the impact of financial stress on their implementation. The results are important for future implementations of government policies.

Overzicht van de acht wetenschappers die in 2018 de Vidi-beurs hebben gewonnen:

Brain activity underlying stereotyped behaviours in autism spectrum disorder

Dr Aleksandra Badura aims to understand how cerebello-cortical brain activity translates into behaviours that adapt to ever-changing environments. She is particularly interested in uncovering the mechanisms of maladaptive perseverative behaviours characteristic of autism spectrum disorder. To this end, she employs a wide range of techniques, ranging from behavioural assays and ‘in vivo’ electrophysiology to virtual reality, calcium imaging and modelling.

Positively Shocking! The redistributive impact of mass mortality through epidemic diseases

Dr Daniel Curtis’ project tests a widely-supported notion that catastrophic shocks such as violent conflict and epidemic diseases were the only times throughout history when societies became more equal. Was this really so, and were there particular societal and epidemiological conditions that allowed the direction of redistribution to deviate from this pattern? In light of contemporary concerns about emerging infectious diseases, it is imperative we understand the capacity of epidemic diseases to shape socio-economic development. This is especially important when we consider the grossly inaccurate predictions of the economic impact of Ebola.

Curious cases of public opinion 

Remarkably enough, citizens from opposite ends of the political spectrum often voice similar stances when it comes to the EU, the welfare state or development aid. Together with two PhD candidates, Dr Willem de Koster will be building on insights from cultural sociology and political science to understand such curious cases of public opinion. Do these exist because different social groups interpret the same issue differently? And does this also explain their respective reactions to public information campaigns? These questions are answered through a novel interdisciplinary mixed-methods approach.

The (none) making of a criminal

In his Vidi research, Olivier Marie examines three phases in an individual’s life during which crime can be prevented. In the first place, at birth, through the selection of individuals who decide to have children. Secondly, during the individual’s teenage years, by proposing novel interventions to prevent escalation. And thirdly, by assigning the right prisoner to the right prison to minimise peer effects. The main question that this research seeks to answer is: ‘During which phase is intervention most efficient to prevent a life of crime?’

Respiratory viruses unmasked: exploring their neurotropic potential

Respiratory viruses, and especially influenza A virus and enterovirus D68, can cause diseases of the central nervous system. However, the underlying mechanism of how this works is largely unknown. In her study, Dr Debby van Riel will unravel how respiratory viruses enter and cause damage to the nervous system and identify important viral factors. The results can be used to optimise diagnostics. 

Racial stereotypes in football journalism. How does the audience respond?

Dr Jacco van Sterkenburg is researching the assignment of meaning to ethnicity and skin colour in the production process for televised football broadcasts. He will subsequently examine how this assignment of meaning is translated into media content and audience experiences. This study will be performed in four European countries: England, the Netherlands, Poland and Spain. This research is intended to yield new insights into the role played by football in discourses of ethnicity and skin colour and discourses of whiteness.

Perfusion of the cardiac muscle – QUANTO

Following acute treatment for myocardial infarction, the treatment does not result in full restoration of perfusion in the cardiac muscle in one-third of the patients. Dr ir. Rik Vos will be creating a new ultrasound system that will allow us to make ultra-high-speed images of the heart. We will then be able to view and analyse these images in slow motion. This allows us to accurately map perfusion during the procedure and even test various therapies to immediately restore perfusion.

CAMK2 and brain development: inseparably linked?

CAMK2 is one of the most extensively studied enzymes in the adult brain, but its role in neurodevelopment remains unknown. Research recently identified individuals with a neurodevelopment disorder characterised by Intellectual Disability caused by mutations in the CAMK2 genes – indicating that CAMK2 also plays an important role during neurodevelopment. Dr Geeske van Woerden will be investigating the role of CAMK2 in neuronal development and studying the downstream signalling pathways. These findings will provide new insights into and a better understanding of CAMK2’s influence on the etiology of neurodevelopmental disorders and will hopefully create openings for the development of therapies for CAMK2-related disorder patients.

Social welfare and dependency passed on from parents to children

ELectrical bIoMarkers guided Individualized Diagnosis And ThErapy of Atrial Fibrillation (ELIMINATE - AF)

Dads, dimes and quarters

Monitoring foetal hormones using the mother's blood

Advanced canced patients' control over their situation

Dutch culture wars?

The role of chronically altered metabolism and signalling of the stress hormone cortisol in the development of obesity and cardiometabolic diseases.

Vidi Grant

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen