NWO SGW Open competitie beurs voor vier onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam

Vier onderzoekers aan onze universiteit hebben een beurs ontvangen van het NWO-domein Sociale en Geesteswetenschappen in de Open competitie. De laureaten zijn dr. Anne Boring van Erasmus School of Economics, prof.dr. Claartje ter Hoeven, dr. Agnieszka Kanas en prof.dr. Maartje Luijk van de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences. Zij ontvangen een budget van maximaal 400.000 euro om onderzoek te verrichten naar een onderwerp van eigen keuze, zónder thematische randvoorwaarden.

De gehonoreerde onderzoeken:

Diversiteit in leiderschapsposities en diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid in Nederlandse bedrijven

dr. Anne Boring

Bedrijven implementeren steeds vaker diversiteits-, gelijkheids- en inclusiebeleid (DEI) om de diversiteit in leidinggevende posities te verbeteren. Ondanks een gebrek aan solide bewijs over effectiviteit hiervan. Dit onderzoeksproject is de eerste uitgebreide studie naar DEI-beleid in Nederland. Ten eerste documenteren we mogelijke verbanden tussen diversiteit in leiderschap en het bestaan (of niet) van DEI-beleid binnen bedrijven. Ten tweede onderzoeken we de houding van zowel werknemers als bedrijven ten aanzien van DEI-beleid met behulp van enquête-experimenten. Ten slotte gebruiken we deze bevindingen om het ontwerp van DEI-beleid te verbeteren en testen we de effectiviteit ervan door veldexperimenten binnen organisaties uit te voeren.

Digitaal platformwerk: met welk beleid zijn microworkers geholpen?

prof. dr. Claartje ter Hoeven

Voor het functioneren van kunstmatige intelligentie is vaak mensenwerk nodig, microwork genoemd. In Europa zijn er miljoenen mensen die dit werk via online platforms thuis uitvoeren. Het werk wordt aangeboden in kleine taken, zoals het coderen van data en het labelen van afbeeldingen. Op dit moment wordt microwork slecht betaald en is het niet gereguleerd. De Europese Commissie heeft een voorstel gedaan om online platformwerk te reguleren. Om het voorgestelde beleid zo effectief mogelijk te laten zijn, wordt in dit onderzoek bestudeerd wat de zorgen en behoeften van microworkers zelf zijn en hoe dat kan worden omgezet in doelmatig beleid.

Integratieactiviteiten om de positie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt te verbeteren

dr. Agnieszka Kanas

Om de uitdagingen van vluchtelingen op de arbeidsmarkt aan te pakken, hebben beleidsmakers verschillende integratieactiviteiten opgezet. Maar caseworkers hebben aanzienlijke beleidsvrijheid om te bepalen aan welke activiteiten vluchtelingen kunnen deelnemen. Evenzo, de deelname van vluchtelingen wordt mogelijk niet altijd gewaardeerd door werkgevers. Dit project bestudeert ongelijkheid in de toegang tot integratieactiviteiten en variatie in de reacties van werkgevers op de deelname van vluchtelingen aan deze activiteiten. Door onderscheid te maken tussen verschillende typen werknemers en werkgevers en te focussen op de toewijzingsbeslissingen van caseworkers, zal het duidelijk maken welke integratie-interventies werken, voor wie en waarom.

Perfecte ouders

prof. dr. Maartje Luijk

Een kind opvoeden is mooi en zwaar tegelijk; veel ouders zijn erg moe. Vermoeidheid is een voorloper van burnout bij ouders. Maatschappelijke trends kunnen ouders het idee geven dat opvoeding iets is dat je perfect moet doen en iets dat je zonder hulp moet kunnen. Paradoxaal genoeg draagt bestaand opvoedadvies waarschijnlijk bij aan ouderlijke vermoeidheid en burnout door de impliciete boodschap dat perfect opvoeden bestaat. In dit onderzoek bestuderen pedagogen hoe maatschappelijke trends ouderlijke vermoeidheid en symptomen van burnout beïnvloeden en ontwikkelen zij samen met ouders toekomstbestendige oplossingen om vermoeidheid en burnout terug te dringen.

Onderzoeker
Professor
Onderzoeker
Professor
Gerelateerde content
Financiering voor onderzoek naar Digitaal platformwerk; Arbeidsmarktpositie vluchtelingen; Perfecte ouders
Anne Boring of Erasmus School of Economics has obtained an NWO Open Competition SSH-M grant
Image - Anne Boring

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen