Reactie op plan om BSA-norm te verlagen

Minister Van Engelshoven (Onderwijs) wil de norm voor het bindend studieadvies (bsa) verlagen tot maximaal 40 punten in het eerste jaar. Dat moet de druk op studenten verminderen. Geen goed plan, stelt het College van Bestuur. 

Met haar mededeling, gedaan tijdens de Opening Academisch Jaar bij Tilburg University, verraste de minister de universiteiten, ook de Erasmus Universiteit. 

Juist op onze universiteit wordt bijzonder veel onderzoek gedaan naar onderwijs, leerprestaties en studiesucces. We zien in Rotterdam echter geen aanwijzingen voor verhoogde psychische druk vanwege dat bindend studieadvies. Uit ons onderzoek komt geen directe relatie naar voren tussen het moeten halen van je eerste jaar in één keer en psychische problemen. En als de studiedruk hoger zou zijn, dan - zo blijkt uit landelijk onderzoek - spelen ook factoren als leenstelsel en social media een rol. Zie ook de blog van Ivo Arnold, opleidingsdirecteur Erasmus School of Economics, over bsa.  

Activerend onderwijs
Verlaging van de bsa-norm is in tegenspraak met de positieve resultaten van het onderwijssysteem dat we in 2012 hebben ingevoerd. Daarin vinden we het belangrijk dat studenten hun eerste jaar in één keer halen, met alle studiepunten. Dat is niet altijd eenvoudig en betekent inderdaad soms hard werken, Maar in het verleden zagen we dat een lagere bsa-norm en de vele herkansingsmogelijkheden leidden tot veel studievertraging. Dat is voor studenten  niet gunstig met het oog op het leenstelsel. 

Het halen van alle studiepunten maakt onderdeel uit van een heel pakket aan maatregelen om met activerend onderwijs het studiesucces van studenten te bevorderen en de kwaliteit van het onderwijs te verhogen. Denk aan veel tussentijdse toetsmomenten, opdrachten en kleinschaligheid bij veel opleidingen. De aanpak past dan ook in de maatregelen van de EUR om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Die hebben we destijds in goed overleg met faculteiten, opleidingsdirecteuren en medezeggenschap (studenten en medewerkers) doorgevoerd. Ook hebben we eerst uitgebreide pilots gehouden. Met een onderzoeksprogramma monitoren we de effecten, om op basis van data bij te kunnen sturen. 

We vinden het belangrijk dat studenten hun eerste jaar in één keer halen

    

 

Natuurlijk bieden we studenten zoveel mogelijk ondersteuning. Ze hebben de mogelijkheid om – binnen bepaalde kaders – onvoldoendes te compenseren. Studenten kunnen ook nog een beperkt aantal herkansingen doen. Het is dus zeker niet zo dat een student die één vak niet haalt, direct een negatief studieadvies krijgt. En ook kunnen studenten altijd nog gebruik maken van het beroep op persoonlijke omstandigheden. 

Meer focus
De aanpak werkt: uit onderzoek is gebleken dat eerstejaarsstudenten nu meer gefocust en geconcentreerd studeren. Het helpt meer studenten hun doel te bereiken: het succesvol afronden van hun propedeuse binnen één jaar na de start van hun studie. Verder is gebleken dat de EUR door de invoering van ons pakket aan maatregelen zeker niet meer studenten moeten stoppen met hun studie dan voorheen het geval was. En dat er geen verschil is in succes tussen studentengroepen. Alleen maar winst dus. 

We gaan graag bij de minister langs om toe te lichten waarom wij het belangrijk vinden dat de BSA-norm niet collectief wordt verlaagd. Wij vinden dat dergelijke keuzes dicht bij het onderwijs moeten worden gemaakt, zodat er maatwerk is. De Erasmus Universiteit wil haar eerstejaarsstudenten in staat blijven stellen om een goede start van hun academische carrière te maken. 
 

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen