Dossiers

De Erasmus Universiteit Rotterdam heeft veel deskundigen in huis, die met hun achtergrondkennis een nuttige bijdrage leveren aan publieke debatten over actuele politieke, economische en sociale vraagstukken. Zij vertalen hun kennis naar publiekslezingen en MOOCs of treden op als sprekers in de media. Hier vind je enkele dossiers, die de bijdragen van onze wetenschappers aan maatschappelijke debatten bundelen.

Coronavirus

De impact van de pandemie op de economie, politiek en maatschappij.

Bekijk dossier

Duurzaamheid en energietransitie

Innovatieve oplossingen voor duurzaamheidskwesties

Bekijk dossier

Armoede en ongelijkheid in Nederland

Ons onderzoek naar armoedebestrijding en inclusief (stads)leven

Lees meer

Toegang tot zorg

Hoe blijft de zorg toegankelijk voor iedereen?

Lees meer

Dossier: Brexit

Wat zijn de gevolgen van het vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie?

Lees meer

Meer weten over onze onderzoeksthema's- en gebieden?

Bezoek de websites van onze onderzoeksgebieden of de interdisciplinaire Erasmus Initiatives.