Samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, Portbase en Erasmus Universiteit Rotterdam voor haven van de toekomst

Leon Willems

Als grootste Europese haven loopt Rotterdam voorop in slimmer, schoner en efficiënter produceren en organiseren van logistiek. Hierbij is informatie-uitwisseling en kennisontwikkeling cruciaal. Bestaande economisch sectoren staan onder druk van nieuwe economische activiteiten en banen digitaliseren snel. Nieuwe technologieën en transities op het gebied van energievoorziening en digitalisering bieden ongekende mogelijkheden voor economische activiteiten in Rotterdam, de regio en het achterland. (Internationale) studenten die nu nog op de campus rondlopen, moeten worden klaargestoomd voor het havenbedrijfsleven van de toekomst.

Port Management & Maritime Logistics

Sinds enkele jaren werkt Havenbedrijf Rotterdam mee aan de Minor Port Management & Maritime Logistics als uitdager en ‘opdrachtgever’ voor de integratie opdracht. Langs deze weg krijgen internationale studenten de opdracht mee te denken aan nieuwe digitale èn duurzame businessmodellen en waardeproposities. Vanaf dit jaar heeft ook Portbase zich geschaard als partner van het minorprogramma door een aantal datasets ter beschikking te stellen aan studenten. Portbase heeft een enorme rijkdom aan data en biedt al een grote verscheidenheid aan intelligente digitale diensten aan. Het komend collegejaar zal Portbase een zogenaamde Sandboxx ter beschikking stellen, waar studenten een drietal datasets zullen vinden, die ze kunnen gebruiken voor hun opdracht. Ter afsluiting van de minor presenteren de studenten hun ideeën aan professionals van het Havenbedrijf en Portbase.

Nieuw talent voor haven van de toekomst

Met deze samenwerking hoopt Portbase een bedrage te leveren aan de ontwikkeling van nieuw talent voor de haven van de toekomst. Enerzijds wil Portbase open innovatie bevorderen door data te delen en andere belangstellenden in staat te stellen nieuwe proposities te bouwen op de beschikbare data. Uiteraard met toestemming van de data-eigenaren. Anderzijds wil Portbase studenten laten zien welke interessante digitale haven wereld er in het verschiet ligt na hun tijd op de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zowel Havenbedrijf als Portbase zetten op deze manier actief hun kennis en netwerk in om zorgen voor een betere match tussen onderwijs en bedrijfsleven met meer aandacht voor IT-banen in de haven.  

Onderzoeker

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen