Tien Rotterdamse wetenschappers ontvangen Vidi-beurs

Foto van Campus Woudestein in de ochtend.
Campus Woudestein Erasmus Universiteit

Van stereotypes in de pornografie tot de samenwerking tussen arts en computer: tien wetenschappers ontvangen een Vidi-beurs van maximaal 800.000 euro om de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en hun eigen onderzoeksgroep verder uit te bouwen. De laureaten zijn afkomstig van Erasmus MC, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences en Rotterdam School of Management, Erasmus University.

De laureaten en hun onderzoek:

 

 • De grote impact van de kleine hersenen: de rol van het cerebellum in het ontwikkelingstraject van autisme

  dr. H.J. Boele, Erasmus MC

  Hoe zien de hersencellen eruit van iemand met autisme? Ik wil onderzoeken hoe verschillende genetische oorzaken leiden tot structurele veranderingen in hersencellen en hoe deze leiden tot autistisch gedrag. Ook zal ik ontrafelen in hoeverre de meest voorkomende niet-genetische risicofactor voor autisme, een beschadiging van de kleine hersenen rond de geboorte, verschilt van de genetische vormen. Voor mijn onderzoeksproject zal ik gebruik maken van nieuwe methoden om hersenverbindingen en -activiteit te bestuderen in proefdieren.

  Henk-Jan Boele
 • Waarom genieten mensen van stereotypen in online pornografie?

  dr. S.R.J.M. van Bohemen, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Pornografie gebruikt vaak stereotypen om kijkers seksueel genot te bezorgen. Deze vorm van entertainment wordt op het internet dagelijks wereldwijd door honderden miljoenen mensen geconsumeerd. Ik zal een interdisciplinaire multi-methods benadering ontwikkelen om te begrijpen waarom zoveel mensen met diverse sociale achtergronden zo graag naar stereotypen kijken in online porno. Is het omdat ze andere sociale groepen willen domineren of iets over hen willen leren? Of genieten ze van deze stereotypen omdat ze daarvan iets leren over zichzelf? Ik bestudeer ook wat de impact van deze stereotypen is op jongeren en hoe we de schadelijke effecten hiervan effectief kunnen voorkomen.

  dr. (Samira) SRJM van Bohemen, ESSB
 • Intrinsieke afweer tegen virusinfecties van het zenuwstelsel

  dr. M. van Gent, Erasmus MC

  Virusinfecties van het zenuwstelsel kunnen zeer ernstige gevolgen hebben, zoals blijvende neurologische schade bij pasgeborenen, ooginfecties die kunnen leiden tot permanente blindheid, en ontstekingen in de hersenen met dodelijke afloop. In dit onderzoek zal worden bepaald hoe zenuwcellen zich bewapenen tegen deze infecties om ervoor te zorgen dat schadelijke virussen niet kunnen binnendringen. Een beter inzicht in deze beschermende processen zal aanknopingspunten bieden voor de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en therapieën om deze virusinfecties te bestrijden en daarmee ernstige aandoeningen aan het zenuwstelsel te voorkomen.

 • Perfecte ouders

  prof. P.C.M. Luijk, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Een kind opvoeden is mooi en zwaar tegelijk. Veel ouders zijn erg moe. Vermoeidheid is een voorloper van burnout bij ouders. Maatschappelijke trends kunnen ouders het idee geven dat opvoeding iets is dat je perfect moet doen en iets dat je zonder hulp moet kunnen. Paradoxaal genoeg draagt bestaand opvoedadvies waarschijnlijk bij aan ouderlijke vermoeidheid en burnout door de impliciete boodschap dat perfect opvoeden bestaat. In dit onderzoek bestuderen pedagogen hoe maatschappelijke trends ouderlijke vermoeidheid en symptomen van burnout beïnvloeden en ontwikkelen zij samen met ouders toekomstbestendige oplossingen om vermoeidheid en burnout terug te dringen.

  Prof.dr. Maartje Luijk - ESSB
 • Ons samenbrengen of uit elkaar halen? Hoe het werken in meerdere teams inclusie op de werkplek beïnvloedt

  dr. J. Mell, Rotterdam School of Management, Erasmus University

  Veel mensen werken in meerdere teams tegelijk. Hoewel dit betekent dat ze veel collega's in hun verschillende teams ontmoeten, betekent dit ook dat ze weinig tijd hebben om zinvolle relaties op te bouwen in elk van hun teams. Dit kan ervoor zorgen dat ze zich als een buitenstaander behandeld voelen in plaats van volledig op de werkplek te worden opgenomen. Dit project onderzoekt hoe het werken in meerdere teams inclusie van vrouwen en mannen op de werkplek beïnvloedt en ontwikkelt oplossingen om mogelijke negatieve effecten te compenseren die het werken in meerdere teams kan hebben op de inclusie van werknemers.

  Julija Mell
 • Informatie over eerdere prestaties: een zegen of een vloek?

  dr. K.M. Stegers-Jager, Erasmus MC

  Vaak hebben beoordelaars al voorinformatie over een student. Deze voorinformatie kan bijdragen aan het leren, bijvoorbeeld door specifieke feedback, maar kan ook leiden tot stigmatisering. Dit project onderzoekt hoe voorinformatie een rol speelt bij individuele beoordelingen en bij beslissingen op basis van meerdere beoordelingen. Daarbij kijken de onderzoekers of dit leidt tot onterechte verschillen in beoordelingen tussen studenten met en zonder migratieachtergrond. Dit beoordelingsproces ontrafelen is cruciaal voor eerlijke beoordelingen voor alle studenten en daarmee voor het realiseren van een diverse beroepsbevolking voor onze multiculturele samenleving.

  Karin Stegers-Jager
 • Hoe faciliteren stedelijke migratie-infrastructuren de mobiliteit van ongedocumenteerden?

  dr. T. Swerts, Erasmus School of Social and Behavioral Sciences

  Irreguliere migratie is een politieke prioriteit geworden in Europa. Terwijl Europees en nationaal beleid migranten die ‘in transit’ zijn naar een verdere bestemming criminaliseert, nemen steden en lokale actoren een meer inclusieve houding aan. De lokale respons op zogenaamde ‘transitmigratie’ lijdt echter onder een dubbel kennisgebrek over het veld van institutionele en niet-institutionele actoren die lokale dienstverlening verlenen aan ongedocumenteerden en de omstandigheden van migranten ter plaatse. Dit project adresseert dit kennisgebrek door stedelijke migratie-infrastructuren in drie Europese transit knooppunten te vergelijken en aan te tonen hoe deze infrastructuren de aankomst, doorreis, vestiging en vertrek van ongedocumenteerden lokaal faciliteren.

  portret
 • De mysterieuze zaak van biologische donkere materie en menselijke uniciteit

  dr. A. Vidaki, Erasmus MC

  Het overgrote deel van onze DNA-code zit vol met segmenten die meerdere keren worden herhaald én geen genen bevatten. Tot dusver hebben wetenschappers ze grotendeels genegeerd omdat ze moeilijk te lezen waren. Toch weten we dat ze in principe kunnen veranderen of vergroten en ziekte kunnen beïnvloeden. In dit project ontwikkelen onderzoekers nieuwe laboratorium- en computationele methoden om zowel de sequentie als het chemische profiel van lange DNA-herhalingen nauwkeurig te lezen. Vervolgens gebruiken ze ze om hun variatie tussen verschillende weefsels van niet-verwante individuen en eeneiige tweelingen te bestuderen, om de waarheid achter de uniciteit van repetitief DNA te ontdekken.

 • De werking van schildklierhormoon in menselijke hersencellen

  dr. W.E. Visser, Erasmus MC

  Schildklierhormoon is cruciaal voor de hersenontwikkeling bij mensen. Dit multidisciplinaire project bestudeert de werking van schildklierhormoon op ontwikkeling van menselijke hersenen met een combinatie van stamcel technologie en vooruitstrevende beeldvorming, om zo de rol van schildklierhormoon in gezondheid en in ziekte beter te begrijpen.

 • Samenwerking tussen artsen en computers om betere diagnoses te stellen

  dr. L. Zwaan, Institute of Medical Education Research Rotterdam (iMERR)/ Erasmus MC

  ‘Computermodellen kunnen huidkanker beter diagnosticeren dan artsen’ is een kop die u in de krant kunt tegenkomen. Computers worden inderdaad steeds beter in het diagnosticeren van ziekten zoals huidkanker. Een samenwerking tussen arts en computer kan het diagnostisch proces aanzienlijk verbeteren, maar het is nog niet duidelijk hoe die samenwerking eruit moet zien. Dit onderzoek zal daar inzicht in geven.

  Laura Zwaan
Onderzoeker
dr. H.J. Boele
Onderzoeker
Onderzoeker
dr. M. van Gent
Professor
Onderzoeker
Onderzoeker
dr. K.M. Stegers-Jager
Onderzoeker
Onderzoeker
dr. A. Vidaki
Onderzoeker
dr. W.E. Visser
Onderzoeker
dr. L. Zwaan
Meer informatie

Meer over Vidi

Vidi maakt samen met de Veni- en Vici-beurzen deel uit van het Talentprogramma van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Het NWO-Talentprogramma geeft onderzoekers de vrijheid om vanuit creativiteit en passie eigen onderzoek te doen.

 

 

Gerelateerde content
Van diversiteit in leiderschapspositities tot platformwerkers en de parentale burnout.
Zeven onderzoekers van Erasmus Universiteit Rotterdam en Erasmus MC hebben een NWO SGW Open Competitie beurs toegewezen gekregen.
Erasmus - Woudestein - beeld

Vergelijk @count opleiding

 • @title

  • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen