Het Erasmus Trustfonds scholarship Programma

alleen voor gebruik gerelateerd aan ea.

Studenten die de financiële middelen niet hebben om een masteropleiding aan de Erasmus Universiteit Rotterdam te volgen, kunnen in bepaalde gevallen terecht bij het Trustfonds Scholarship Programma. Mijke Zeegers vertelt.

TEKST: Marjolein Stormezand
FOTO’S: © Antim Photography

Mijke Zeegers’ officiële functietitel binnen de Erasmus Universiteit is Business Developer International Education. Oftewel: ze helpt docenten bij het vormgeven van onderwijsprogramma’s waarbij internationale partners een rol spelen.

 

In 2016 opperde Zeegers bij het Erasmus Trustfonds dat er een subsidie moest komen voor (in eerste instantie internationale) studenten die om verschillende redenen zelf niet in staat zijn een masteropleiding te financieren. Die subsidie is er gekomen; het Erasmus Trustfonds Scholarship Programma. Niet alleen ideaal voor studenten die op zoek zijn naar gelden om te kunnen studeren, maar ook een nieuwe manier om de universiteit op de internationale kaart te zetten.

Er bestond al wel een beurs voor studenten, het Holland Scholarship Programma. Deze beurs keerde de studenten een bedrag van vijfduizend euro uit. Voor buitenlandse studenten was dit niet voldoende om hun volledige studie mee te dekken, met als gevolg dat zij alsnog afhaakten en zich niet inschreven aan de universiteit. Daardoor liep de universiteit excellente studenten mis, was Zeegers van mening.

Zodoende werd het Trustfonds Scholarship Programma opgericht; een beurs van vijftienduizend euro die bestaat bij de gratie van schenkingen. Dat klinkt wellicht eenzijdig, dat is het volgens Zeegers niet: ‘Het is juist een mogelijkheid voor alumni om iets terug te doen voor de universiteit. Tegelijkertijd wordt jongeren die zich dat zelf niet kunnen veroorloven, een kans op ontwikkeling en een mooie carrière geboden.’ Anoniem doneren is mogelijk, maar donoren kiezen er vaak ook voor om contact te onderhouden met de student; een vorm van mentorschap. De donor kan zelfs een voorkeur uitspreken voor het type student waar het bedrag aan gedoneerd wordt. ‘Heeft donor x bijvoorbeeld een bedrijf in China gevestigd en is het daarom interessant om studenten uit dat land met een bepaalde expertise te ondersteunen, dan kan dit uiteraard,’ aldus Zeegers.

Het afgelopen jaar hebben vier studenten door de steun vanuit het Trustfonds een opleiding genoten. Het jaar ervoor waren dat er twee. In totaal hebben al acht studenten een masteropleiding kunnen volgen aan de universiteit, dit betekent dat iedere faculteit een beurs toegekend heeft gekregen. Het streven is dit aantal op te schroeven naar vijftig studenten per jaar. Maar hoe doe je dit als universiteit? Uiteraard door donoren aan te trekken. De universiteit is gezegend met een behoorlijk talentvol bestand waarin alumni van naam en faam zitten. Maar dit alleen is niet genoeg voor het laten slagen van het programma. Zeegers en haar collega’s bezoeken bijvoorbeeld ook verschillende internationale beurzen en andere universiteiten om de Rotterdamse universiteit en zijn vernieuwende onderwijs op de kaart te zetten.

Niet alle gelden voor de beurs zijn overigens afkomstig van donoren. Een deel van het geld uit het Trustfonds komt bijvoorbeeld binnen via de Erasmus Charitiy Run; een loop georganiseerd door studenten als onderdeel van de Rotterdamse Marathon.

De universiteit is nu zichtbare uitkomsten van het donorschap aan het monitoren. Zeegers: ‘Het idee is dat we de komende jaren een trackrecord opbouwen, zodat we aan donoren kunnen laten zien wat het effect is van het sponsorgeld en dat iedere donatie wel degelijk een verschil maakt in het leven van een student.

  • Wie: Mijke Zeegers
    Carrière: Business Developer International Education

  • Wilt u zich opgeven als donor of meer informatie over het Erasmus Trustfonds Programma, dan kunt u contact opnemen met secretariaat@trustfonds.nl