ECTS Grading table

De grading table geeft inzicht in de waarde van de cijfers van een student

De grading table geeft inzicht in de waarde van de cijfers van een student en maakt (internationale) vergelijkingen mogelijk tussen diploma’s. Onderwijsinstellingen, werkgevers en andere geïnteresseerde partijen kunnen in een oogopslag zien hoe de student heeft gepresteerd ten opzichte van medestudenten.

Gegevens in de grading table

De grading table is te vinden in het diplomasupplement dat bij het getuigschrift wordt gegeven van studenten die een volledige studie afronden. In de grading table staat de verdeling van de geldende cijfers die binnen de betreffende opleiding gegeven zijn over minimaal de drie collegejaren voorafgaand aan het afstudeerjaar. Bij het samenstellen van de tabel worden alleen de geldende resultaten meegenomen. Geldende resultaten zijn voldoendes en gecompenseerde onvoldoendes waar EC aan zijn toegekend.
De tabel wordt jaarlijks bijgewerkt en laat de afgeronde cijfers zien.

Als een opleiding niet voldoet aan het minimum criterium voor het samenstellen van de grading table (minimaal 500 resultaten over de afgelopen drie collegejaren) kan ervoor gekozen worden om niet alleen de cijfers van de betreffende opleiding mee te laten wegen, maar ook die van andere opleidingen binnen de faculteit. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij sommige nieuwe opleidingen of opleidingen met weinig studenten. Eventueel kan ook de referentieperiode worden uitgebreid.

Voorbeeld van een grading table

ECTS grading table

Disclaimer

De grading tables worden met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat de inhoud onvolledig of onjuist is. Daarom kunnen aan de grading tables geen rechten worden ontleend.

Vergelijk @count opleiding

  • @title

    • Tijdsduur: @duration
Vergelijk opleidingen